Pressmeddelanden 2020

Vattenvegetationen kartläggs i slutet av sommaren i tio sjöar i Nyland (Nyland)

Kartläggningar av vattenväxter görs i sjöarna i Nyland varje år. Under sommaren 2020 utreds växtlighetens hemligheter i tio sjöar:

  • Storträsket i Mörskom
  • Kotojärvi i Borgnäs
  • Kovelanjärvi eller Myllyjärvi och Tämäkohtu i Lojo
  • Perälänjärvi och Lamminjärvi i Kyrkslätt
  • Pyhäjärvi i Högfors
  • Sykäri i Hyvinge
  • Tusby träsk och
  • Kvarnträsket, alltså Kvarnsjön i Raseborg.

Kartläggningarna inleds i slutet av juli eller i augusti. Närmare tidpunkter för de enskilda sjöarna klarnar när sommaren framskrider.

Vattenväxterna kartläggs med vegetationslinjer som i sommar är 3–7 st./sjö beroende på vattendragets storlek. Linjerna dras från stranden ut mot den öppna sjön så långt som vegetationen når. Utöver luftskottsväxter inventeras också flytbladsväxterna, långskottsväxterna och bottenbladsväxterna som växer på bottnen.

Väderförhållandena och mängden växtlighet påverkar arbetets varaktighet

Kartläggningarna görs från en båt eller kanot med hjälp av vattenkikare och olika växtborstar. Terrängarbetena varar vanligen en eller två dagar på en sjö. Väderförhållandena, sjöns storlek samt antalet linjer och växtlighet inverkar på hur mycket tid det tar.

Kartläggningen av växtligheten genomförs i slutet av sommaren då vattenvegetationen är som rikligast. Kartläggningarna är en del av en mer omfattande uppföljning av vattnens status där man även samlar in information om vattnets kvalitet, fiskar, bottendjur och alg- eller växtplanktonarter.

Eventuella slåtterarbeten av vattenväxter i sjöarna som ska kartläggas bör flyttas till senhösten.

Strändernas vattenvegetation.Kartläggningar av vattenväxter är en del av en mer omfattande uppföljning av vattnens status. (Bild: Jaana Marttila)

Arbetets framskridande kan följas på Facebook

Kartläggningarna av växtligheten sommaren 2020 genomförs av Biologibyrån Jari Venetvaara Ky. Arbetet beställs av NTM-centralen i Nyland och av Mellersta Nylands miljöcentral för Tusby träsks del.

Information om hur kartläggningarna framskrider under sommaren hittas på Facebook på sidan "Uudenmaan vesistöt".

Resultaten sammanställs senare även i en rapport som är tillgänglig vid NTM-centralen i Nyland.

Ytterligare information

Jari Venetvaara, Biologibyrå Jari Venetvaara Ky, 040 514 5359

Överinspektör Jaana Marttila, NTM-centralen i Nyland, 0295 021 431 (fr.o.m. 20.7.2020)


Uppdaterad