Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa.

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/levatilanne.

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ajankohtainen-tulvatilanne.

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kalatalousalueiden-ensimmaiset-yleiskokoukset.

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kalastus-tenojoella.

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti.

Hur påverkar coronavirusepidemin NTM-centralernas tjänster

I NTM-centralerna prioriterar vi vår verksamheten i coronavirusläget. Vi koncentrerar oss på verksamheter vars inverkan är att säkra samhällets basfunktioner. Dessa är exempelvis: ombesörja näringslivet verksamhet, sköta om landsvägarnas trafikduglighet  och säkra vattenförsörjnings verksamheten. Nyttig information speciellt om företagsverksamhetsstöd hittar du på vår sida om coronavirussituationen.

Nyheter

Företagare - ansök om utbetalning av det återstående beloppet av NTM-centralens coronastöd inom den tid som anges i beslutet (nyhet 2.7.2020)

Företag som fått NTM-centralens coronastöd för lägesanalys eller utvecklingsåtgärder ska ansöka om utbetalning av det återstående understödet med en separat ansökan och samtidigt rapportera vilka resultat det beviljade understödet har gett.

Riksomfattande algöversikt 2.7.2020: Situationen med blågrönalger har lugnat ner sig både i havsområden och i insjöar (2.7.2020)

På den riksomfattande alguppföljningens observationsplatser har man observerat mindre mängder blågrönalger än förra veckan. Det blåsiga och molniga vädret har behärskat förekomsten av ytblomningar av blågrönalger i havsområden och i insjöar.

Lag och förordning om kostnadsstöd har stadfästs (26.6.2020)

Syftet med det nya kostnadsstödet för företag är att minska antalet företag som går i konkurs på grund av coronaläget. För att ett företag ska få stöd ska både branschens och företagets egen omsättning ha sjunkit avsevärt. Antalet branscher som omfattas av stödet är 368. Lagen träder i kraft den 1 juli 2020 och företagen kan ansöka om stöd hos Statskontoret från och med den 7 juli 2020.