Experttjänster

Innan man kan komma igång med exporten och internationaliseringsåtgärderna lönar det sig att reda ut om företaget har tillräcklig beredskap för den internationella marknaden. Man kommer igång genom att göra internationaliseringstestet på Mitt FöretagsFinland.

Experttjänster för företagets internationalisering erbjuds av nätverket Team Finland. Det erbjuds även övriga tjänster för att utveckla företaget, till exempel för tillväxt, kommersialisering av innovationer, produktutveckling och marknadsföring.

 

Regional information

Experttjänster - Österbotten och Mellersta Österbotten

Andelslaget Viexpo, som fungerar som internationaliseringsenhet för NTM-centralen i Österbotten, hjälper företag och ger råd i mer krävande internationaliseringsfrågor. Viexpos basrådgivning är avgiftsfri.
 


Uppdaterad

GENVÄGAR

på andra webbplatser

Vi hjälper din företag ut i världen. Fyll i kontaktformuläret, vi kontakt du inom en vecka. team-finland.fi