Fiskerinäring

NTM-centralerna främjar utvecklingen av fiskerihushållningen till ett livskraftigt verksamhetsområde. Fiskerinäringen omfattar fiske, vattenbruk samt fiskförädling och -handel. Yrkesfisket koncentreras till kusten och förädlingen till Södra Finland. Verksamheten har koncentrerats speciellt till den inhemska marknaden.

Regional information

Elinkeinokalatalous - Pohjois-Pohjanma

Pohjois-Pohjanmaan alueella elinkeinokalatalousasioista vastaa Lapin ELY-keskus.


Uppdaterad