› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen organisaatiokaavio (pdf)

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

Maaseudun ja kalatalouden koronatukia haettu ELY-keskuksista ensimmäisen hakuviikon aikana noin 360 (Uusimaa)

Maaseudun ja kalatalouden koronatukia haettu ELY-keskuksista ensimmäisen hakuviikon aikana noin 360  (Uusimaa) Maaseudun yritysten ja alkutuotannon sekä kalatalouden koronarahoituksen...

Grundrenoveringen av den norra rampbron i Harabacka, Borgå inleds (Nyland)

Grundrenoveringen av den norra rampbron i Harabacka, Borgå inleds Förbättringen av den norra rampbron i Harabacka som går över stamväg 55 medför ändringar i trafikarrangemangen i Borgå....

Broreparationer orsakar ändringar för trafiken på väg 152 vid Nissbacka i Vanda (Nyland)

Broreparationer orsakar ändringar för trafiken på väg 152 vid Nissbacka i Vanda (Nyland) Renoveringen av Sibbo korsningsbro som inleds i slutet av juni medför...

Servicearbete stänger tunnelrören i Nordsjö på nätterna under tiden 22.6.-3.7.2020 (Nyland)

Servicearbete stänger tunnelrören i Nordsjö på nätterna under tiden 22.6.–3.7.2020 (Nyland) Lv 103 Båda tunnelrören i Nordsjötunneln stängs med anledning av tvätt och årlig service: mån...

Ny utredning: Invandrarna är nöjda med integrationstjänsterna (Nyland)

Ny utredning: Invandrarna är nöjda med integrationstjänsterna (Nyland) De nyanländas erfarenheter av den integrationsplan som TE-byrån gjort upp för dem är mycket positiva, visar utredningen ...

Rapporten Luftkvaliteten i Nyland år 2019 är klar: Luftkvaliteten i Nyland är huvudsakligen bra (Nyland)

Rapporten Luftkvaliteten i Nyland år 2019 är klar: Luftkvaliteten i Nyland är huvudsakligen bra (Nyland) Luftkvaliteten i Nyland är huvudsakligen bra, detta framgår i rapporten Luftkvaliteten i...

Vattenvegetationen kartläggs i slutet av sommaren i tio sjöar i Nyland (Nyland)

Vattenvegetationen kartläggs i slutet av sommaren i tio sjöar i Nyland (Nyland) Kartläggningar av vattenväxter görs i sjöarna i Nyland varje år. Under sommaren 2020 utreds växtlighetens...

KAS Kalatalous- Linkit

MUUALLA VERKOSSA  Saimaan lohikalat -hanke (jarvilohi.fi)

KAS Kalatalous

Kalatalous - Kaakkois-Suomi Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa kalatalousasioista Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen alueilla. ...

KAS Toimintaryhmät - linkit

KaakonKantrin uutisia Leader-toiminnasta: Video Haminan pursiseuran investointihankkeesta (youtube) Etelä-Karjalan Kärki Leader ry liputtaa uusiutuvan energian puolesta Leader...

Toimintaryhmät - Kaakkois-Suomi

Leader-ryhmät – Kaakkois-Suomi Kaakkois-Suomessa toimii neljä paikallista Leader-toimintaryhmää: Leader Länsi-Saimaa ry (Lappeenrannan seutukunta) Kehittämisyhdistys Sepra ry ...

KAS Maaseudun kehittämishankkeet Linkit

Mitä Maaseutuohjelmalla on saatu aikaan? Tutustu Kaakkois-Suomen Maaseutuohjelman tiedotuskanavaan: KaakonKantri

KAS Maaseudun kehittämishankkeet

Maaseudun kehittämishankkeet - Kaakkois-Suomi Maaseudun kehittämishankkeilla uudistetaan elinkeinoja, lisätään osaamista ja parannetaan maaseudun palveluita sekä asumisen edellytyksiä....

Maaseudun kehittäminen

Maaseudun kehittäminen - Kaakkois-Suomi Kehittämishankkeet Maaseudun yritysrahoitus Toimintaryhmät

Ei-tuotannolliset investoinnit - Kaakkois-Suomi

Ei-tuotannolliset investoinnit - Kaakkois-Suomi Kosteikon perustaminen tai perinnebiotoopin raivaus voi olla ensimmäinen askel kohti pitkäjänteistä maisemanhoitotyötä. Jotta pääsisit alkuun,...

KAS Tuotannolliset investoinnit

Tuotannolliset investoinnit – Kaakkois-Suomi Maatalouden investointitukea voi saada monenlaisiin investointeihin. Tukea voidaan myöntää kotieläinrakennuksen, kuivaamon, kasvihuoneen, tuotanto-...

KAS Sukupolvenvaihdos ja omistajanvaihdos

Sukupolvenvaihdos ja omistajanvaihdos – Kaakkois-Suomi Nuoren viljelijän aloitustukea voidaan myöntää 18-40-vuotiaalle viljelijälle, joka aloittaa tilanpidon ensimmäistä kertaa. Tuen...

Maatilojen kehittäminen - Kaakkois-Suomi

Maatilojen kehittäminen - Kaakkois-Suomi Maatilojen sukupolvenvaihdokset Maatilojen tuotannolliset investoinnit Ei-tuotannolliset investoinnit
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT