› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen organisaatiokaavio (pdf)

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

Online yleisötilaisuus, Neste Oyj:n NEXBTL-laitoksen rakentaminen Porvoon Kilpilahteen

Neste Oyj:n NEXBTL-laitoksen rakentamista Porvoon Kilpilahteen koskeva ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) mukainen YVA-selostus on nähtävillä. Hanke koskee uusiutuvan...
../common/calendar Startdatum: 27.10.2020

LAP kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset – Lappi Tällä sivulla julkaistaan Lapin ELY-keskuksen julkiset kuulutukset, yleistiedoksiannot ja ilmoitukset. Oikopolut eri aiheisiin liittyviin...

Yrittäjille apua koronavirustilanteesta johtuviin vaikeuksiin sv - ingressi

Hur påverkar coronavirusepidemin NTM-centralernas tjänster NTM-centralernas kundtjänst Coronaviruset påverkar även NTM-centralernas kundtjänst. Enligt THL:s och Regionförvaltningsverkets...

HAM Oikopolut - Linkit

Tapahtumat ja koulutukset Uutiset Uutiskirjeet Tarjouspyynnöt ja haut Kuulutukset Julkaisut Työllisyyskatsaukset Levätilanne - Häme Toimi Hämeesi...

Rahoitus ja avustukset - ingressi

Finansiering och understöd Aktuellt Coronastöd för vattentjänsterna Ersättning av kostnader för avlägsnande av gråsälshanar som orsakar skador för kommersiellt...

Yrittäjille apua koronavirustilanteesta johtuviin vaikeuksiin sv - linkit Oikopolut

Coronastöd för vattentjänsterna Pressmeddelanden av coronavirussituationen Pressmeddelanden av coronavirussituationen på finska

POS Etusivu - Oikopolut

Ärendehantering E-tjänster Tillstånd, anmälningar och skadeersättningar Blanketter Kungörelser Evenemang och utbildningar ...

UUD Kuulutukset sv.

Kungörelser  – Nyland Utlysning av renoverings- och utvecklingsunderstöd för kommunernas rekreationsområden pdf. (22.9. - 30.11.2020   Flyttning av fordon som...

Alueelliset ELY-keskukset - etusivun koronarahoitusbanneri

Understöd för avstående från oljeuppvärmning i bostadsbyggnader Stöd och gottgörelser till förplägnadsföretag (UF-centret) Coronastöd till företag på landsbygden, primärproduktion...

ELY-keskusten rahoitus yrityksille koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa - Ota yhteyttä sv

NTM-centralernas coronafinasieringens telefonservice (0295 024 800) 3. - 13.8.2020 tis - tors kl. 9.00 - 12.00 Företagsfinlands telefonservice: 0295 020 500, mån - fre kl. 9.00 -...

Etusivu - koronavirusepidemia sv

Renoverings- och utvecklingsunderstöd för kommunernas rekreationsområden (ansökningstid öppnad 21.9.2020) Understöd för att frångå oljeuppvärmning (ansökningstiden inleddes...

ELY-keskusten rahoitushaku koronavirustilanteessa

NTM-centralernas finansiering till företag i undantagstillståndet som orsakats av coronaviruset Aktuellt NTM-centralernas coronafinansiering till företag (lägesanalys och utveckling) -...

POP Kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset - Pohjois-Pohjanmaa Kuulutus kuntien lähivirkistysalueiden kunnostus- ja kehittämisavustuksesta pdf. (22.9. - 30.11.2020) Liikenne ja infrastruktuuri ...

POP Elinkeinot - Maaseutuelinkeinot - Maaseudun kehittäminen - Kehittämishankkeet

Maaseudun kehittämishankkeet - Pohjois-Pohjanmaa Maaseuturahaston hakuilmoitus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, syksy 2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää Maaseuturahastoon...

SAT Maaseutuelinkeinot Maaseudun kehittäminen

Maaseudun kehittäminen - Satakunta Lisätietoa  Satakunnan alueellisesta maaseudun kehittämisohjelmasta, hanke- ja yritystukien rahoitusmahdollisuuksista sekä hakuajoista löytyy tämän...

Satakunta maaseuturahasto

Euroopan maaseuturahasto - Satakunta Maaseutuohjelman yritystukiin ylimääräinen valintajakso lokakuulle Satakunnan ELY-keskus on päättänyt avata vielä ylimääräisen valintajakson...

KAS Kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset – Kaakkois-Suomi Kuulutukset: Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue Kuulutukset: Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Kuulutukset: Ympäristö...

HAM Muuta ajankohtaista

Hämeen ELY-keskuksen uutiskirje 3/2020 (30.9.2020)   Vesistökunnostukset Kanta- ja Päijät-Hämeessä (18.6.2020)   Hämeen vesiviesti 3/2020 (17.6.2020 ...
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT