Organisation - Österbotten och Mellersta Österbotten


NTM-centralens ledning
överdirektör Timo Saari, tfn 0295 028 501
ledningsassistent Johanna Rahnasto, tfn 0295 028 679
livskraftschef Terhi Mäkinen, tfn 0295 028 595

Arbetslivs- och kompetensenheten
enhetschef Hanna Auronen, tfn 0295 028 539

Landsbygdsenheten
enhetschef Karin Kainlauri, tfn 0295 028 572

Kommunikation
kommunikationschef Mirella Kivelä, tfn 0295 028 652

Arbets- och näringsbyrån
direktör Mika Palosaari, tfn 0295 056 150

 

Uppdaterad

GENVÄGAR

Organisationsschema (pdf, 125 KB)