Personaltjänster

En företagare som är arbetsgivare har tillgång till flera avgiftsfria rådgivningstjänster och serviceformer t.ex. om han behöver hjälp med att anställa arbetstagare, fullgöra sina arbetsgivarförpliktelser eller hantera uppsägningar. Ett företag kan på vissa villkor även få ekonomiskt stöd för att skaffa arbetskraft eller kunnande.

Om arbetsgivaren har brist på personal eller ett underskott av kompetens kan vi tillsammans genomföra rekrytering eller utbildning som höjer personalens kompetensnivå.

Utbildningen är en skräddarsydd arbetskraftsutbildning för företagen som planeras, finansieras och genomförs med en utbildare som valts tillsammans. Utbildningen lämpar sig för företagen oavsett bransch och storlek.

Regional information

Henkilöstöpalvelut - Lappi

Lapin TE-toimisto tarjoaa yrityksille ja työnantajille monipuolisia palveluja osaavan henkilöstön hankintaan liittyen.

Tutustu palveluihin oikeassa palstalla olevien linkin kautta.


Uppdaterad