Upphandling av kollektivtrafik

Om NTM-centralen anser att kollektivtrafiktjänsterna bör anordnas i större omfattning, mer tillförlitligt, mer högklassigt eller förmånligare än marknadsvillkoren ger upphov till, fattar myndigheten beslut om att kollektivtrafiktjänsterna anordnas i enlighet med EU:s trafikavtalsförordning. I praktiken innebär detta konkurrensutsättning av kollektivtrafiktjänsterna. Kollektivtrafiktjänsterna kan konkurrensutsättas med ett koncessionsavtal i enlighet med transportservicelagen och EU:s trafikavtalsförordning eller med en s.k. bruttomodell enligt upphandlingslagen.

NTM-centralerna anskaffar tillsammans med kommunerna kollektivtrafik som överskrider kommungränserna.

Upphandlad trafik är regelbunden persontrafik, tillgänglig för alla, och den sköts på basis av köpeavtalet. Innan man köper en tjänst ska man ordna en anbudstävling. Kommunerna kan också självständigt köpa kompletterande trafik inom kommungränserna.

Dokumentmallar för upphandling

NTM-centralerna har tillgång till nationellt framtagna dokumentmallar för upphandling.

Det bör observeras att man i dokumentmallarna iakttar det upphandlingsförfarande som föreskrivs i transportservicelagen och som endast kan iakttas av behöriga myndigheter inom kollektivtrafik, inte av vanliga kommuner. Trots att malldokumenten har utarbetats för NTM-centralernas behov kan man till exempel utnyttja kraven gällande materiel och biljett- och betalningssystem i ännu större utsträckning. Dokumentmallarna kommer ännu till vissa delar att specificeras under höstens gång och ersätts då av nya versioner på de här webbsidorna.

Från regionerna

Joukkoliikenteen hankinnat - Etelä-Karjala ja Kymenlaakso 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tarjouskilpailut

ELY-keskus hankkii yhteistyössä kuntien kanssa avoimen joukkoliikenteen palveluja eri liikenteenharjoittajilta. Viralliset hankintailmoitukset löytyvät julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMA:sta.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteuttaa tarjouskilpailut sähköisesti tarjouskilpailupalvelussa osoitteessa https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki , josta jatkossa löytyvät tarjouskilpailuasiakirjat. Tarjouspyynnöt näkyvät myös julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMA:ssa.

_______

Päättyneet tarjouskilpailut:

Reittipohjaiset joukkoliikennepalvelut 2020/2, Kaakkois-Suomen ELYkeskus (KASELY/187/2020)

Tarjouskilpailun 2020/2 hankintapäätös, tarjoushinnat vuosihintoja (pdf)
Tarjouskilpailun 2020/2 kohdeluettelo (pdf)

_______________

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen bruttoliikenteen kilpailutus 2020/1 (KASELY/61/2020)

Tarjouskilpailun 2020/1 hankintapäätös ja päätöksen liite 3 (pdf)
Tarjouskilpailun kohdekuvaus (pdf)

________________

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisten joukkoliikennepalvelujen hoitamisesta 2019/1 (KASELY/266/2019).

Hankintapäätös, Tarjouskilpailu 2019/1 (pdf, 220 kt)
Kohdeluettelo, Tarjouskilpailu 2019/1 (pdf, 11 kt)

____________

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisten joukkoliikennepalvelujen hoitamisesta 2017/6 (KASELY/1801/2017)

Hankintapäätös 2017/6 KASELY/1801/2017 (pdf, 178 kt)
Tarjouskilpailun asiakirjat
 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisten joukkoliikennepalvelujen hoitamisesta 2017/4 (KASELY/792/2017)

Hankintapäätös 2017/4, KASELY/792/2017 (pdf, 171 kt)
Tarjouskilpailun asiakirjat
 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisten joukkoliikennepalvelujen hoitamisesta 2017/2 (KASELY/401/2017)

Hankintapäätös 2017/2, KASELY/401/2017 (pdf, 206 kt)
Tarjouskilpailun asiakirjat
 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisten joukkoliikennepalvelujen hoitamisesta 2016/7 (KASELY/1787/2016)

Hankintapäätös 2016/7, KASELY/1787/2016 (pdf, 254 kt)
Tarjouskilpailun asiakirjat (pdf)
 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisten joukkoliikennepalvelujen hoitamisesta 2016/3 (KASELY/550/2016)

Hankintapäätös 2016/3, KASELY/550/2016 (pdf, 195 kt)
Tarjouskilpailun asiakirjat (pdf)


Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisten joukkoliikennepalveluiden hoitamisesta 2016/2 (KASELY/549/2016)

Hankintapäätös 2016/2, KASELY/549/2016 (pdf, 216 kt)
Tarjouskilpailun asiakirjat (pdf)


Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu joukkoliikennepalveluista 2016/1 Imatra-Lappeenranta,  KASELY/268/2016

Hankintapäätös 2016/1 Imatra-Lappeenranta, KASELY/268/2016 (pdf, 219 kt)
Tarjouskilpailun asiakirjat (pdf)

 


Uppdaterad

ta kontakt

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)

Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).

På andra webbplatser

ALUEELLISET LINKIT

OIKOPOLUT

Järjestämistapapäätös (pdf, 16 kt)