Upphandling av kollektivtrafik

Om NTM-centralen anser att kollektivtrafiktjänsterna bör anordnas i större omfattning, mer tillförlitligt, mer högklassigt eller förmånligare än marknadsvillkoren ger upphov till, fattar myndigheten beslut om att kollektivtrafiktjänsterna anordnas i enlighet med EU:s trafikavtalsförordning. I praktiken innebär detta konkurrensutsättning av kollektivtrafiktjänsterna. Kollektivtrafiktjänsterna kan konkurrensutsättas med ett koncessionsavtal i enlighet med transportservicelagen och EU:s trafikavtalsförordning eller med en s.k. bruttomodell enligt upphandlingslagen.

NTM-centralerna anskaffar tillsammans med kommunerna kollektivtrafik som överskrider kommungränserna.

Upphandlad trafik är regelbunden persontrafik, tillgänglig för alla, och den sköts på basis av köpeavtalet. Innan man köper en tjänst ska man ordna en anbudstävling. Kommunerna kan också självständigt köpa kompletterande trafik inom kommungränserna.

Dokumentmallar för upphandling

NTM-centralerna har tillgång till nationellt framtagna dokumentmallar för upphandling.

Det bör observeras att man i dokumentmallarna iakttar det upphandlingsförfarande som föreskrivs i transportservicelagen och som endast kan iakttas av behöriga myndigheter inom kollektivtrafik, inte av vanliga kommuner. Trots att malldokumenten har utarbetats för NTM-centralernas behov kan man till exempel utnyttja kraven gällande materiel och biljett- och betalningssystem i ännu större utsträckning. Dokumentmallarna kommer ännu till vissa delar att specificeras under höstens gång och ersätts då av nya versioner på de här webbsidorna.

Från regionerna

Joukkoliikenteen hankinnat - Uusimaa ja Häme

Uudenmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä.

ELY-keskus hankkii yhteistyössä kuntien kanssa avoimen joukkoliikenteen palveluja eri liikenteenharjoittajilta. Tällä hetkellä Uudenmaan ELY-keskuksella ei ole avoimia tarjouskilpailuja.

Uudenmaan ELY-keskus toteuttaa tarjouskilpailut sähköisesti tarjouspalvelu.fi palvelun kautta (hanki.tarjouspalvelu.fi), josta jatkossa löytyvät tarjouskilpailuasiakirjat. Tarjouspyynnöt näkyvät myös julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMA:ssa

 

Päättyneet tarjouskilpailut:

TARJOUSKILPAILU REITTIPOHJAISISTA JOUKKOLIIKENNEPALVELUISTA 2020/4

Tarjouskilpailu koski Porvoon, Askolan ja Pukkilan alueen joukkoliikennevuoroja.

Tarjouskilpailun hankintapäätös (pdf)
Tarjouskilpailun kohdeluettelo (pdf)

TARJOUSKILPAILU REITTIPOHJAISISTA JOUKKOLIIKENNEPALVELUISTA 2020/3

Tarjouskilpailu koski Pornaisten ja Porvoon sekä Lohjan ja Vihdin välisiä liikenteitä. Voittaneiden tarjouksien hinnat olivat yhteensä 91 854,47 euroa.

Tarjouskilpailun 2020/3 hankintapäätös (pdf)
Tarjouskilpailun 2020/3 kohdeluettelo (pdf)

TARJOUSKILPAILU REITTIPOHJAISISTA JOUKKOLIIKENNEPALVELUISTA 2020/2, LÄNSI-UUSIMAA

Tarjouskilpailu koski Lohjan ja Nummelan sekä Inkoon ja Kirkkonummen välisiä kesäliikenteitä. Voittaneiden tarjouksien hinnat olivat yhteensä 49 617,91 euroa.

Tarjouskilpailun 2020/2 hankintapäätös (pdf)
Tarjouskilpailun 2020/2 kohdeluettelo (pdf)

TARJOUSKILPAILU REITTIPOHJAISISTA JOUKKOLIIKENNEPALVELUISTA 2020/1

Tarjouskilpailussa oli 12 kohdetta Kanta-Hämeestä, Itä-Uudeltamaalta ja Keski-Uudeltamaalta. Voittaneiden tarjousten hinnat olivat yhteensä 835 725,03 euroa.

Tarjouskilpailun 2020/1 hankintapäätös (pdf)
Tarjouskilpailun 2020/1 kohdeluettelo (pdf)

TARJOUSKILPAILU REITTIPOHJAISISTA JOUKKOLIIKENNEPALVELUISTA 2019/7

Tarjouskilpailu koski vuoroa Mäntsälästä Helsinkiin sekä Forssan ja Tammelan välisiä vuoroja. Voittaneiden tarjousten hinnat olivat yhteensä 79 300 euroa.

Hankintapäätös 29.11.2019, Uudenmaan ELY-keskus 2019/7 (pdf)
Kohdeluettelo, Uudenmaan ELY-keskus tarjouskilpailu 2019/7 (pdf)

TARJOUSKILPAILU REITTIPOHJAISISTA JOUKKOLIIKENNEPALVELUISTA 2019/6

Tarjouskilpailussa oli neljä vuoroa Askolan ja Porvoon yhteysvälille sekä yksi vuoro Nummelasta Helsinkiin. Voittaneiden tarjousten hinnat olivat yhteensä 55 212,27 euroa.

Hankintapäätös, Uudenmaan ELY 2019/6  12.7.2019 (pdf)
Hankintapäätöksen liitteet, Uudenmaan ELY 2019/6  12.7.2019 (pdf)
Kohdeluettelo, Uudenmaan ELY 2019/6 tarjouskilpailu (pdf)

TARJOUSKILPAILU REITTIPOHJAISISTA JOUKKOLIIKENNEPALVELUISTA 2019/5

Tarjouskilpailu koski Inkoo - Kirkkonummi -yhteysvälin vuoroja. Voittaneen tarjouksen hinta oli
172 000 euroa.

Hankintapäätös, Uudenmaan ELY 2019/5 Inkoo-Kirkkonummi 15.7.2019 (pdf)
Kohdeluettelo, Uudenmaan ELY 2019/5 tarjouskilpailu (pdf)

TARJOUSKILPAILU REITTIPOHJAISISTA JOUKKOLIIKENNEPALVELUISTA 2019/4, KESKI- JA ITÄ-UUSIMAA

Tarjouskilpailussa oli 14 kohdetta Itä-Uudellamaalla Lapinjärven, Loviisan, Porvoon, Myrskylän ja Orimattilan kuntien alueella sekä Keski-Uudellamaalla Mäntsälän, Pukkilan, Pornaisten ja Järvenpään alueella. Lisäksi oli työmatkayhteyksiä Mäntsälästä Hyvinkäälle ja Helsinkiin. Voittaneiden tarjousten hinnat olivat yhteensä 720 873,01 euroa.

Hankintapäätös, Uudenmaan ELY 2019/4 Keski- ja Itä-Uusimaa 8.5.2019 (pdf)
Kohdeluettelo, Uudenmaan ELY 2019/4 Keski- ja Itä-Uusimaa tarjouskilpailu (pdf)

TARJOUSKILPAILU REITTIPOHJAISISTA JOUKKOLIIKENNEPALVELUISTA 2019/3, LÄNSI-UUSIMAA

Tarjouskilpailussa oli kaksi kohdetta: Nummela - Leppävaara -yhteysväli sekä Inkoo - Kirkkonummi
-yhteysväli. Voittaneiden tarjousten hinnat olivat yhteensä 231 996,00 euroa.

Hankintapäätös, Uudenmaan ELY 2019/3 Länsi-Uusimaa 8.5.2019 (pdf)
Kohdeluettelo, Uudenmaan ELY 2019/3 Länsi-Uusimaa tarjouskilpailu (pdf)

TARJOUSKILPAILU REITTIPOHJAISISTA JOUKKOLIIKENNEPALVELUISTA 2019/2, LÄNSI-UUSIMAA

Tarjouskilpailussa oli 24 kohdetta Forssan, Karkkilan, Vihdin, Lohjan, Siuntion, Inkoon ja Raaseporin alueella sekä yhteyksiä Nummelan ja Helsingin välillä. Voittaneiden tarjousten hinnat olivat yhteensä 565 145,07 euroa.

Hankintapäätös, Uudenmaan ELY 2019/2 Länsi-Uusimaa 8.5.2019 (pdf)
Kohdeluettelo, Uudenmaan ELY 2019/2 Länsi-Uusimaa tarjouskilpailu (pdf)

TARJOUSKILPAILU REITTIPOHJAISISTA JOUKKOLIIKENNEPALVELUISTA 2019/1, HÄME

Tarjouskilpailussa oli neljä kohdetta Someron, Loimaan, Ypäjän, Jokioisten, Humppilan ja Forssan alueella. Voittaneiden tarjousten hinnat olivat yhteensä 383 440 euroa.

Hankintapäätös, Uudenmaan ELY 2019/1 Häme 7.5.2019 (pdf)
Kohdeluettelo, Uudenmaan ELY 2019/1 Häme tarjouskilpailu (pdf)


Uppdaterad

ta kontakt

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)

Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).

På andra webbplatser

ALUEELLISET LINKIT

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.