Upphandling av kollektivtrafik

Om NTM-centralen anser att kollektivtrafiktjänsterna bör anordnas i större omfattning, mer tillförlitligt, mer högklassigt eller förmånligare än marknadsvillkoren ger upphov till, fattar myndigheten beslut om att kollektivtrafiktjänsterna anordnas i enlighet med EU:s trafikavtalsförordning. I praktiken innebär detta konkurrensutsättning av kollektivtrafiktjänsterna. Kollektivtrafiktjänsterna kan konkurrensutsättas med ett koncessionsavtal i enlighet med transportservicelagen och EU:s trafikavtalsförordning eller med en s.k. bruttomodell enligt upphandlingslagen.

NTM-centralerna anskaffar tillsammans med kommunerna kollektivtrafik som överskrider kommungränserna.

Upphandlad trafik är regelbunden persontrafik, tillgänglig för alla, och den sköts på basis av köpeavtalet. Innan man köper en tjänst ska man ordna en anbudstävling. Kommunerna kan också självständigt köpa kompletterande trafik inom kommungränserna.

Dokumentmallar för upphandling

NTM-centralerna har tillgång till nationellt framtagna dokumentmallar för upphandling.

Det bör observeras att man i dokumentmallarna iakttar det upphandlingsförfarande som föreskrivs i transportservicelagen och som endast kan iakttas av behöriga myndigheter inom kollektivtrafik, inte av vanliga kommuner. Trots att malldokumenten har utarbetats för NTM-centralernas behov kan man till exempel utnyttja kraven gällande materiel och biljett- och betalningssystem i ännu större utsträckning. Dokumentmallarna kommer ännu till vissa delar att specificeras under höstens gång och ersätts då av nya versioner på de här webbsidorna.

Från regionerna

Joukkoliikenteen hankinnat - Pirkanmaa

 

Tarjouskilpailuasiakirjat löytyvät jatkossa osoitteesta https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki. Tarjouspyynnöt näkyvät myös julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMAssa.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

PÄÄTTYNEET TARJOUSKILPAILUT

 

Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2020/5

Hankintapäätös 24.7.2020
Kohdeluettelo

 

Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2020/4

Hankintapäätös 9.7.2020
Kohdeluettelo

 

Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2020/3

Hankintapäätös 17.6.2020
Kohdeluettelo

 

Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2020/2

Hankintapäätös 8.6.2020
Kohdeluettelo

 

Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2020/1

Hankintapäätös kohde 1 15.5.2020
Hankintapäätös kohteet 2 ja 3 25.5.2020
Kohdeluettelo

 

Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2019/3

 

Hankinnan kohteena oli Tampereen ja Pälkäneen sekä Kankaanpään ja Virtain välisiä vuoroja.
Hankintapäätös 18.7.2019
Kohdeluettelo

Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2019/2

Hankinnan kohteena oli useita kohteita Ylä- ja  Lounais-Pirkanmaalta.
Hankintapäätös 8.5.2019
Kohdeluettelo

Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2019/1

Hankinnan kohteena oli Valkeakosken sisäinen paikallisliikenne, Valkeakosken ja Toijalan välinen kesäliikenne, Valkeakosken ja Pälkäneen välinen liikenne sekä Valkeakoskelta Uskilaan kulkevia vuoroja.
Hankintapäätös 25.4.2019
Kohdeluettelo

Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2018/4

Hankinnan kohteena oli Pälkäneen ja Valkeakosken välillä ajettavia vuoroja.
Hankintapäätös 20.12.2018
Kohdeluettelo

Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2018/3

Hankinnan kohteena oli Huittisten ja Tampereen välinen liikenne ajalle 1.1.2019-31.12.2021.

Hankintapäätös 3.12.2018
Kohdeluettelo

Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2018/2
Tarjouskilpailuasiakirjat
Hankintapäätös 16.7.2018

Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2018/1
Tarjouskilpailuasiakirjat
Hankintapäätös 1.6.2018

Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2016/2
Tarjouskilpailuasiakirjat
Hankintapäätös 9.1.2017

Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2016/1
Tarjouskilpailuasiakirjat 2016/1
Hankintapäätös 2016/1,  20.4.2016 (pdf, 106 kt)

Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2015/1
Tarjouskilpailuasiakirjat 2015/1
Hankintapäätös 2015/1, 15.2.2016 (pdf, 201 kt)

Tarjouskilpailu joukkoliikennepalveluista 2014/4
Hankintapäätös 2014/4, 5.2.2015 (pdf, 111 kt)

Tarjouskilpailu joukkoliikennepalveluista 2014/3
Hankintapäätös 15.12.2014 kohteen 4 osalta (pdf, 84 kt)
Hankintapäätös 2.12.2014 (pdf, 118 kt)

Tarjouskilpailu joukkoliikennepalveluista 2014/2
Hankintapäätös 2014/2  (pdf 105 kt)

Tarjouskilpailu joukkoliikennepalveluista 2014/1
Hankintapäätös 2014/1  (pdf 85 kt)


Uppdaterad

ta kontakt

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)

Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).

På andra webbplatser

ALUEELLISET LINKIT

Sastamalan paikallisliikenne