Upphandling av kollektivtrafik

Om NTM-centralen anser att kollektivtrafiktjänsterna bör anordnas i större omfattning, mer tillförlitligt, mer högklassigt eller förmånligare än marknadsvillkoren ger upphov till, fattar myndigheten beslut om att kollektivtrafiktjänsterna anordnas i enlighet med EU:s trafikavtalsförordning. I praktiken innebär detta konkurrensutsättning av kollektivtrafiktjänsterna. Kollektivtrafiktjänsterna kan konkurrensutsättas med ett koncessionsavtal i enlighet med transportservicelagen och EU:s trafikavtalsförordning eller med en s.k. bruttomodell enligt upphandlingslagen.

NTM-centralerna anskaffar tillsammans med kommunerna kollektivtrafik som överskrider kommungränserna.

Upphandlad trafik är regelbunden persontrafik, tillgänglig för alla, och den sköts på basis av köpeavtalet. Innan man köper en tjänst ska man ordna en anbudstävling. Kommunerna kan också självständigt köpa kompletterande trafik inom kommungränserna.

Dokumentmallar för upphandling

NTM-centralerna har tillgång till nationellt framtagna dokumentmallar för upphandling.

Det bör observeras att man i dokumentmallarna iakttar det upphandlingsförfarande som föreskrivs i transportservicelagen och som endast kan iakttas av behöriga myndigheter inom kollektivtrafik, inte av vanliga kommuner. Trots att malldokumenten har utarbetats för NTM-centralernas behov kan man till exempel utnyttja kraven gällande materiel och biljett- och betalningssystem i ännu större utsträckning. Dokumentmallarna kommer ännu till vissa delar att specificeras under höstens gång och ersätts då av nya versioner på de här webbsidorna.

Från regionerna

Joukkoliikenteen hankinnat - Varsinais-Suomi ja Satakunta

(Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Satakunnan alueella)

ELY-keskus hankkii yhteistyössä kuntien kanssa avoimen joukkoliikenteen palveluja eri liikenteenharjoittajilta. Viralliset hankintailmoitukset löytyvät julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMA:sta.

Käynnissä olevat tarjouskilpailut

Varsinais-Suomen ELY-keskus ilmoittaa toimivalta-alueensa tarjouskilpailuista valtion hankintayksiköiden tarjouskilpailupalvelussa  https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki. Tarjouspyynnöt näkyvät myös julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMA:ssa. Viimeisimmistä tarjouskilpailuista saat informaatiota ratkaisukirjeistä.

 

PÄÄTTYNEET TARJOUSKILPAILUT

Tarjouskilpailu: reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2020/3, Merikarvia-Pori, Honkajoki-Kankaanpää
Ratkaisu tarjouskilpailusta 2020/3 (pdf)

Tarjouskilpailu: reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2020/2, Turku-Autotehdas-Uusikaupunki
Ratkaisu tarjouskilpailusta 2020/2 (pdf)

Tarjouskilpailu: reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2020/1, Mynämäki, Nousiainen, Masku, useita kohteita
Ratkaisu tarjouskilpailusta 2020/1 (pdf)

Tarjouskilpailu: reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2019/5, Pori-Olkiluoto
Ratkaisu tarjouskilpailusta 2019/5 (pdf)

Tarjouskilpailu: reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2019/4, Aura-Turku
Ratkaisu tarjouskilpailusta 2019/4 (pdf)

Tarjouskilpailu: reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2019/3, useita kohteita
Ratkaisu tarjouskilpailusta 2019/3 (pdf)

Tarjouskilpailu: reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2019/2, Kohde: Kemiönsaari-Perniö-Salo
Ratkaisu tarjouskilpailusta 2019/2 (pdf)

Tarjouskilpailu: reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2019/1, useita kohteita
Ratkaisu tarjouskilpailusta 2019/1 (pdf)

Tarjouskilpailu: reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2018/3, Kohde: Paimio-Turku
Ratkaisu tarjouskilpailusta 2018/3 (pdf)

Tarjouskilpailu: reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2018/2, useita kohteita
Ratkaisu tarjouskilpailusta 2018/2 (pdf)

Tarjouskilpailu: reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2018/1, Kohde: Turku-Uusikaupunki työmatkapilotin jatkaminen
Ratkaisu tarjouskilpailusta 2018/1 (pdf 192 kt)

Tarjouskilpailu: reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2017/7, Kohde: Somero-Salo
Ratkaisu tarjouskilpailusta 2017/7  (pdf 141 kt)

Tarjouskilpailu: reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2017/6, Kohde:Oripää-Vuorenmaa-Huittinen.
Ratkaisu tarjouskilpailusta 2017/6 (pdf 113 kt)

Tarjouskilpailu: reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2017/5, Kohde: Rauma-Eurajoki-Pori.
Ratkaisu tarjouskilpailu 2017/5 (pdf 132 kt)

Tarjouskilpailu: reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2017/4, Kohde: Kemiö-Sauvo-Turku.
Ratkaisu tarjouskilpailu 2017/4 (pdf  139 kt)

Tarjouskilpailu: reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2017/3, Kohde 1 Uusikaupunki-Turku, Kohde 2 Kemiö-Sauvo-Turku.
Ratkaisu tarjouskilpailu 2017/3 (pdf 150 kt)

Tarjouskilpailu: reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2017/2, Kohde 1 Turku-Uusikaupunki, kokeilu kaikille avoimen joukkoliikenteen ja Valmet Automotive Oy:n työmatkaliikenteen yhdistämisestä.
Ratkaisu tarjouskilpailu 2017/2 (pdf 142 kt)

Tarjouskilpailu: Reittipohjaiset joukkoliikennepalvelut 2017/1, Kohde 1 Niemenkulma-Masku, kohde 2 Järäinen-Nousiainen, kohde 3 Mynämäki-Askainen-Mynämäki, kohde 4 Nousiainen-Papumäki.
Ratkaisu tarjouskilpailu 2017/1 (pdf 147 kt)


Uppdaterad

ta kontakt

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)

Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).

På andra webbplatser

ALUEELLISET LINKIT

OIKOPOLUT

JÄRJESTÄMISTAPAPÄÄTÖS


MUUALLA VERKOSSA

Hankintailmoitukset HILMAssa (www.hilma.fi)