Internationaliseringsutbildning

NTM-centralen ordnar semiarier om företags internationalisering och evenemang med aktuella teman. Kommande utbildningar och evenemang finns i händelsekalendern. I Team Finlands händelsekalender visas internationaliseringsevenemang som ordnas av Team Finland-organisationerna.

I händelsekalendrarna hittar man kommande utbildningar och evenemang:

Tillväxtprogram

Team Finlands världsomfattande nätverk identifierar potentiella kundbehov, möjligheter till affärsverksamhet och framtidsutsikter för att utveckla affärsverksamheten på längre sikt. Aktuella och konkreta möjligheter till affärsverksamhet har samlats i Team Finlands tillväxtprogram.

Regional information

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.
Uppdaterad

på andra webbplatser

Regionala länkar

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.