Internationaliseringsutbildning

NTM-centralen ordnar semiarier om företags internationalisering och evenemang med aktuella teman. Kommande utbildningar och evenemang finns i händelsekalendern. I Team Finlands händelsekalender visas internationaliseringsevenemang som ordnas av Team Finland-organisationerna.

I händelsekalendrarna hittar man kommande utbildningar och evenemang:

Tillväxtprogram

Team Finlands världsomfattande nätverk identifierar potentiella kundbehov, möjligheter till affärsverksamhet och framtidsutsikter för att utveckla affärsverksamheten på längre sikt. Aktuella och konkreta möjligheter till affärsverksamhet har samlats i Team Finlands tillväxtprogram.

Regional information

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.
Uppdaterad

på andra webbplatser

Regionala länkar

OIKOPOLUT