Algsituationen

NTM-centralerna följer den regionala algsituationen och gör varje sommar en riksomfattande alguppföljning i samarbete med Finlands miljöcentral (SYKE) och kommunerna. Uppföljningen av algerna sommaren 2020 görs varje vecka under juni-september. Den riksomfattande algoversiktet publiceras på torsdagar från juni till augusti.

Algobservationerna sparas på webbtjänsten Insjö-havwiki. Man kan delta i uppföljningen av blågrönalger under sommaren med hjälp av Havaintolähetti som planerats för smarttelefoner eller genom att grunda en egen observationsplats i nättjänsten Järvi-meriwiki.

Algnyheter 2020

Bild: Riku Lumiaro / Miljöförvaltningens bildbank.

Regional information

Leväseuranta - Pohjois-Savo

Ajankohtainen levätilanne (päivitetty 25.9.2020)

Sinilevistä enää vähän havaintoja

Pohjois Savon viikottaisilla leväseurantapaikoilla sinileviä havaittiin tällä kesän leväseurannan toiseksi viimeisellä viikolla enää Lapinlahden Onkivedellä. Onkiveden kukinta on jatkunut läpi koko kesän, jo kuusitoista viikkoa yhtäjaksoisesti. Ajankohdan keskimääräiseen tilanteeseen verrattuna leväkukinta on kuitenkin jopa hieman rauhallisempi kuin tavallisesti tähän aikaan. 

Virallisen vakioseurannan ulkopuolelta levähavaintoja on ilmoitettu Järvi-Meriwikiin Kallavedeltä Vuorelan uimarannalta (niukka kukinta). 

Säännöllinen leväseuranta viikoittaisine katsauksineen jatkuu syyskuun loppuun asti eli vielä ensi viikon. Pintavedet ovat edelleen ajankohtaan nähden hitusen keskimääräistä lämpimiä. Viilenevä sää hillitsee levien kasvua, mutta sinileväkukintaa voi esiintyä vielä myöhäänkin syksyllä. Matalissa järvissä syystuulet voivat sekoittaa ravinteita pohjasedimentistä veteen ja levien käyttöön.    

Pintavesien lämpötilat keskiarvon yläpuolella

Kallaveden seurantapaikalla pintavesi oli tänään 25.9.2020 12,4 -asteista ja Pielaveden Säviällä 10,5-asteista. Kallaveden lukema on 0,9 °C ja Pielaveden 0,6 °C keskimääräistä korkeampi. Lisätietoa lämpötiloista ja muista vesiasioita vesi.fi -palvelussa.

Pohjois-Savon leväseurannan havaintopaikat

Pohjois-Savon leväseurantaverkkoon kuuluu tänä vuonna 21 havaintopaikkaa, jotka on esitetty Järvi-meriwikissä (linkki alla). Levätilanteen havainnoitsijoina Pohjois-Savossa toimivat pääasiassa kuntien ympäristö- ja terveysvalvontaviranomaiset, mutta osittain myös yksityiset kansalaiset. Havainnoitsijat tarkistavat levätilanteen tiistaina tai keskiviikkona ja tiedot viedään Järvi-meriwiki-palveluun. Runsaista leväesiintymistä otetaan näyte levälajiston mikroskooppiseen määritykseen. Valtakunnallinen leväkatsaus julkaistaan kesä-elokuun aikana torstaisin klo 13 mennessä. Pohjois-Savon ELY-keskus julkaisee oman leväkatsauksensa verkkopalvelunsa levätilanne-sivulla viikoittain sekä Twitter-viestinä ja yleensä kuun vaihteessa levätilannekoosteen tiedotteena. Poikkeuksellisista levätilanteista tiedotetaan lisäksi erikseen.

Levätilannetta kannattaa tarkkailla ja selvästi leväpitoisen veden käyttöä välttää

Sinilevät eli sinibakteerit tuottavat myrkyllisiä yhdisteitä, joille altistuminen voi aiheuttaa erilaisia oireita. Selvästi sinileväpitoista vettä ei tule käyttää ihmisten tai eläinten juomavetenä, eikä myöskään löylyvetenä. Vettä ei suositella käytettävän pesu- tai tiskivetenä eikä syötäviksi tarkoitettujen kasvien kasteluun. Selvästi sinileväpitoisessa vedessä ei tule uida eikä päästää lemmikkieläimiäkään uimaan.  Sinilevämyrkyille altistuminen voi aiheuttaa muun muassa pahoinvointia, oksentelua, päänsärkyä, tukkoisuutta, silmien kirvelyä, ihottumaa, kuumeilua tai heikotusta. Jos epäilet sinilevämyrkytystä, ota yhteyttä myrkytystietokeskukseen p. 0800 147 111 (24h).

Sinileväkukintojen muodostumisen todennäköisyys kasvaa tyypillisesti vesien lämmetessä kohti loppukesää. Sinilevien pintalauttojen muodostumiselle tyynet ja lämpimät olosuhteet ovat otollisia, vaikka lämpötila ei yksin määrääkään sinileväkukintojen esiintymistä. Sinilevät ovat tyypillisesti runsaimmillaan heinä-elokuussa. Alkukesän kukinnot ovat harvinaisempia, mutta niitäkin esiintyy, jos olosuhteet ovat suotuisat.

Omien havaintojen ilmoittaminen

Kansalaiset voivat lisätä Järviwikiin myös omia levähavaintojaan haluamastaan paikasta sekä tietoa esimerkiksi pintaveden lämpötilasta ja vedenkorkeudesta. Havaintolähetti on älypuhelimissa toimiva verkkosivu, jonka avulla voi lisätä omia levähavaintoja Järvi-meriwikiin. Havaintolähetillä voi kirjata havaintoja myös muista veden ominaisuuksista, kuten lämpötilasta ja näkösyvyydestä. Havaintolähetin käyttö ei vaadi erillisen sovelluksen asentamista eikä edellytä pakollista kirjautumista.

 

Lisätietoja Pohjois-Savon levätilanteesta ja sen seurannasta:

Pohjois-Savon ELY-keskus
Antti Kanninen, hydrobiologi
puh. 0295 026 801

Taina Hammar, limnologi
puh. 0295 026 782

 

 

 


Uppdaterad

ta kontakt

Regionala länkar