Algsituationen

IllustrationsbildNTM-centralerna följer den regionala algsituationen och gör varje sommar en riksomfattande alguppföljning i samarbete med Finlands miljöcentral (SYKE) och kommunerna. Uppföljningen av algerna sommaren 2020 görs varje vecka under juni-september. Den riksomfattande algoversiktet publiceras på torsdagar från juni till augusti.

Algobservationerna sparas på webbtjänsten Insjö-havwiki. Man kan delta i uppföljningen av blågrönalger under sommaren med hjälp av Havaintolähetti som planerats för smarttelefoner eller genom att grunda en egen observationsplats i nättjänsten Järvi-meriwiki.

Algnyheter 2020

Bild: Riku Lumiaro / Miljöförvaltningens bildbank.

Regional information

Algsituationen - Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten

(NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för miljöfrågorna i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten)

Från juni till september följer Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten upp algsituationen på 25 kontrollplatser i regionens vattendrag i samarbete med kommunerna och privatpersoner.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten informerar om algsituationen i regionen under sommarmånaderna. Det första algmeddelandet publiceras 6.6.2019

Algöversikterna sommaren 2020

Meddela om algblomningar

I Järviwiki kan medborgarna spara egna algobservationer från vilken plats som helst liksom även uppgifter om t.ex. ytvattnets temperatur och vattenstånd. Med smarttelefon kan man meddela observationerna via appen Havaintolähetti.

Alternativt kan algobservationerna meddelas per telefon till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens alguppföljningstelefon 0295 027 990.


Uppdaterad

ta kontakt