› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna tar hand om landsvägar och underhåll samt ser till att trafiken flyter och är säker inom sina områden.

Största delen av väghållningen går ut på att sköta, underhålla och förbättra vägar samt mindre vägprojekt. Vi tryggar den dagliga vägtrafiken genom olika åtgärder för sommar- och vinterunderhåll. Dessutom sköter vi om vägarnas skick t.ex. genom att förnya beläggningar, förbättra vägarnas struktur samt reparera broar och grusvägar som lider av menföre.

Vanliga frågor

Ansök om tillstånd, understöd eller skadestånd 

NTM-centralerna beviljar väghållningstillstånd, ger utlåtanden och behandlar ansökningar om skadestånd. Vi beviljar även understöd för att förbättra enskilda vägar.

Sök information om förbättringen av trafiksäkerheten

NTM-centralerna främjar trafiksäkerheten bl.a. genom att förbättra trafikmiljön och upprätthålla hastighetsbegränsningssystemet. På vintrarna ser man till trafiksäkerheten genom halkbekämpning och annat vinterunderhåll i rätt tid.

Sök information om vägprojekten

NTM-centralerna strävar efter att genom byggandet av nya vägar och förbättrandet av befintliga vägar öka trafiksäkerheten och smidigheten i trafiken. I vägprojekten ingår bl.a. byggande och förbättrande av vägar, gång- och cykelleder, broar, tunnlar och vägbelysning.

Leta efter information om vägens skick eller underhåll

NTM-centralen har till uppgift att sörja för landsvägarnas skick så att det är möjligt att genomföra fungerande och säkra transporter under alla tider på dygnet i hela landet. Det finns cirka 78 000 km landsvägar att underhålla. Av dessa består cirka 700 km av motorvägar och cirka 5 000 km av gång- och cykelvägar. Dessutom finns det cirka 14 800 broar.

Trafikuppgifternas arbetsfördelning

NTM-centralerna verkar under ledning av Trafikledsverket. Trafikledsverket tar hand om verkställandet av den nationella servicenivån. NTM-centralen beställer allt underhålls- och byggarbete av upphandlade entreprenörer. Statens specialbolag Traffic Management Finland Group (TMFG) ansvarar för vägtrafikens trafikstyrningsuppgifter. Transport- och kommunikationsverket Traficom ansvarar för trafikens tillstånd, behörigheter, tillsyn och säkerhet.

REGIONAL INFORMATION

Liikenne - Keski-Suomi

Ajankohtaista:

ELY -keskus julkaisee Tienpidon ja liikenteen suunnitelman, jossa tarkastellaan liikenne ja infravastuualueen keskeisimpiä tehtäviä ja hankkeita käytössä olevien resurssien sekä alueellisten tarpeiden näkökulmasta.

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2020 (ely-keskus.fi)

Tienpidon ja liikenteen näkymiä 2018 ( pdf, 2,5 Mt)
Tienpidon ja liikenteen näkymiä 2018 (issuu.com)

 

Keski-Suomen ELY- keskuksen liikenne ja infravastuualueen toimialue on Keski-Suomen maakunta, alueella on 23 kuntaa.  Toimialue käsittää kolme kaupunkiseutua ja maaseutumaisia kuntia. Maakunnan perinteisiä kivijalkoja ovat metsä- ja konepajateollisuus. Tulevaisuudessa alueella panostetaan voimakkaasti teknologian kasvualoihin. Alueella asuu noin 275 000 ihmistä ja väestömäärän ennustetaan lisääntyvän vuosittain.

Keski-Suomea halkoo kattava liikenneverkko. Alue sijoittuu päätieverkkojen 4 ja 9 solmukohtaan, mikä asettaa liikennejärjestelyille haasteita erityisesti voimakkaasti kasvavalla Jyväskylän seudulla. Päivittäisen liikennöitävyyden turvaamisen kannalta Keski-Suomessa keskeiseen rooliin nousevat alueen mäkiset maastot ja järviseudut.

ELY- keskuksen liikenne ja infravastuualue vastaa toimialueellaan tie- ja liikenneolojen suunnittelusta, tienpidon hankinnoista, julkisen liikenteen viranomaispalveluista.  Vuosittain toimintaan käytetty rahoitus on 33 milj.euroa, josta 83 % kohdentuu maantieverkon toimiin.Keski-Suomen ELY-keskus hoitaa oman toimialueensa lisäksi maanteiden kunnossapidon ja investointien hankintaa Itä-Suomen alueella.
 

Liikenne ja sosiaalinen media

Liikennevastuualue on avannut Twitter-tilin: ELY Liikenne K-S (@elyliiks), jossa twiitataan ajankohtaisista tie- ja liikenneasioista. Tule sinäkin seuraamaan meitä!


Uppdaterad

ta kontakt

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)
Obs. på sommaren från 2.7. kl 9-14

Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).