› Tillbaka till den grafiska version
Hela Finland
Områden

Invandring

NTM-centralerna sköter på regional nivå uppgifter som gäller invandring, integration och goda etniska relationer.

NTM-centralernas uppgifter i anslutning till invandraring omfattar bland annat:

  • att planera och styra arbetet med att integrera invandrare
  • att styra och råda kommunerna i frågor som gäller mottagning av flyktingar samt att ingå avtal med kommunerna om anvisning av flyktingar till kommunerna och främjande av deras integrering.
  • att utfärda regionala riktlinjer för arbetstillstånd för utländsk arbetskraft
  • att främja etnisk jämlikhet och icke-diskriminering.

Arbets- och näringsministeriet svarar för den funktionella styrningen av invandrarärenden.

Den administrativa koordineringen av uppgifter som gäller invandring och integrering har samlats hos sju NTM-centraler. Invandringskontaktpersonerna vid alla femton NTM-centraler betjänar kunderna och samarbetspartnerna inom sitt eget område i invandringsärenden.

Arbets- och näringsbyråerna svarar för att ordna åtgärder och tjänster som främjar och stöder integration för invandrare som är registrerade som arbetssökande.

Mer information om invandring, integration och mottagande av flyktningar hittar du på webbplatsen integration.fi. Webbplatsen upprätthålls av kompetenscentret för integration av invandrare vid arbets- och näringsministeriet.

NTM-centralernas regionala sidor fås genom att välja önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

Regional information

Invandring - Nyland

På finska:

Uudenmaan, Hämeen ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukset kuuluvat samaan maahanmuuttotyön alueelliseen toiminta-alueeseen. ELY-keskusten työntekijät kehittävät itsenäisesti maahanmuuttotyön verkostoja ja yhteistyötä omilla alueillaan. Laajennetulla alueella on järjestetty muun muassa yhdessä suunniteltuja koulutustilaisuuksia.   

Uudellamaalla alueellista työtä eri toimijoiden kanssa tekevät eri maahanmuuttotyön osa-alueisiin erikoistuneet työntekijät ja maahanmuuttopäällikkö. 

Uudellamaalla on kehitetty valtakunnallinen verkkopalvelu kotoutumisentukena.fi, joka tukee kotoutumisen parissa toimivien työntekijöiden ja vapaaehtoisten tiedonvaihtoa ja yhteistyötä.


Uppdaterad