› Tillbaka till den grafiska version

Invandring

NTM-centralerna sköter på regional nivå uppgifter som gäller invandring, integration och goda etniska relationer.

NTM-centralernas uppgifter i anslutning till invandraring omfattar bland annat:

  • att planera och styra arbetet med att integrera invandrare
  • att styra och råda kommunerna i frågor som gäller mottagning av flyktingar samt att ingå avtal med kommunerna om anvisning av flyktingar till kommunerna och främjande av deras integrering.
  • att utfärda regionala riktlinjer för arbetstillstånd för utländsk arbetskraft
  • att främja etnisk jämlikhet och icke-diskriminering.

Arbets- och näringsministeriet svarar för den funktionella styrningen av invandrarärenden.

Den administrativa koordineringen av uppgifter som gäller invandring och integrering har samlats hos sju NTM-centraler. Invandringskontaktpersonerna vid alla femton NTM-centraler betjänar kunderna och samarbetspartnerna inom sitt eget område i invandringsärenden.

Arbets- och näringsbyråerna svarar för att ordna åtgärder och tjänster som främjar och stöder integration för invandrare som är registrerade som arbetssökande.

Mer information om invandring, integration och mottagande av flyktningar hittar du på webbplatsen integration.fi. Webbplatsen upprätthålls av kompetenscentret för integration av invandrare vid arbets- och näringsministeriet.

NTM-centralernas regionala sidor fås genom att välja önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

Regional information

Maahanmuutto - Pirkanmaa

Tehtävien toteuttamiseksi maahanmuuttotyön asiantuntijat Pirkanmaan ja Keski-Suomen ELY-keskuksissa toimivat yhteistyössä muiden viranomaisten, alueen kuntien, koulutuksen järjestäjien, palveluntuottajien ja järjestöjen kanssa. Toimintaa ohjaavat ministeriöt ovat työ- ja elinkeinoministeriö ja sisäasiainministeriö.

Kotona Suomessa -hankkeen uutiskirjeet (pdf)

Ajankohtaista maahanmuutto- ja kotouttamistyöstä Pirkanmaalta

Tampereen kaupungin ja Kotona Suomessa -hankkeen koulutukset ovat katsottavissa  http://www.mediaserver.fi/live/ely-keskus

  • 9.11.2016: Perhe ja kotoutuminen
  • 13.12.2016: Viranomaisten roolit ja eri oleskelulupiin liittyvät oikeudet
  • 19.1.2017: Traumatisoituneen asiakkaan kohtaaminen
  • 16.2.2017: Kulttuurien välinen viestintä

Uppdaterad