Landsbygdsnäringar

IllustrationsbildAktuellt

En av NTM-centralens uppgifter är att utveckla landsbygdsnäringarna och trygga landsbygdens livskraft. Man syftar till att förbättra jord- och skogsbrukets konkurrenskraft samt främja fiskerinäringen och andra landsbygdsnäringar.

NTM-centralen beviljar stöd för investeringar och utveckling till gårdar, SME-företag som bedriver första gradens förädling av jordbruksprodukter och mikroföretag på landsbygden. Stöd kan beviljas till utvecklingsprojekt som främjar näringsgrenarnas verksamhetsmöjligheter samt uppmuntrar till ny företagsverksamhet och utvecklar fungerande företag.

Stödnivåerna och finansieringsformerna varierar något beroende på ELY-central. Kontakta NTM-centralen i regionen om du planerar investeringar, byggande eller annan utvecklingsverksamhet.

NTM-centralernas regionala sidor fås genom att välja önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

 

Regional information

Maaseutuelinkeinot -Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tarjoaa maatiloille, yrityksille ja maaseudun kehittäjille kehittämis- ja rahoituspalveluita sekä valvontapalveluita. Lisäksi maaseutuyksiköllä on joitain elintarviketuotannon ohjaukseen liittyviä tehtäviä.

Maaseudun yritystuet

Maaseudun yritystukia voi hakea jatkuvasti, tukihakemukset kuitenkin arvioidaan ja ratkaistaan tukijaksoittain (valintajaksot) ELY-keskukseen jätettyjen hakemusten osalta.  Käytössä ovat valtakunnalliset, toimenpidekohtaiset valintakriteerit, jotka ovat löydettävissä sekä valtakunnallisesta ohjelmasta (maaseutu.fi) sekä Etelä-Pohjanmaan alueellisesta maaseudun kehittämissuunnitelmasta (pdf). Kukin ELY-keskus alueellaan huolehtii hankkeiden valintamenettelystä ja pisteytyksestä. Valintajaksoja on vuonna 2020 neljä ne päättyvät tammi-, huhti-, heinä- ja syyskuun lopussa.

Siirtymävuosien 2021 – 2022 kautta uuteen rahoituskauteen

Uuden rahoituskauden (CAP) valmistelu on viivästynyt ja sen toimeenpano voi alkaa aikaisintaan 1.1.2023.

Siirtymävuosina 2021 ja 2022 on käytössä samat toimenpiteet kuin kaudella 2014 – 2020. Käyttöön otetaan kuitenkin uuden rahoituskauden varat. Rahoituksen määrä ja tukien hakumenettelyt vuosien 2021 ja 2022 osalta tarkentuvat myöhemmin.

 

Etelä-Pohjanmaan maaseuturahaston yritystukien linjaukset löytyvät täältä (pdf)

Tutustu rahoitusmahdollisuuksiin ja kokemuksiin

Uutisjyvät Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen maaseutulehti 2017 -kasvun ja hyvinvoinnin teemanumero (pdf)

Uutisjyvät Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen maaseutulehti 2016 -yrittäjyyden teemanumero (pdf)

 


Uppdaterad