Program för enskilda marknader

Utöver en internationaliseringsplan behöver företaget kunskap om marknaden, konkurrenter och produkter. NTM-centralen hjälper kunden att hitta rätt informationskällor. Landsspecifika beskrivningar och landsspecifik marknadsinformation finns på Team Finlands webbplats.

NTM-centralen ordnar långvariga marknadsspecifika export- och internationaliseringsprogram. Programmen utvecklar affärsverksamheten och företagen får information om marknaden, affärskulturen och traditionella sätt att bedriva handel i målområdet.

Programmen varierar beroende på NTM-central. Program som drar igång:

Uppdaterad