Servicenivå

Behöriga myndigheter ska planera tjänsterna i första hand som regionala eller lokala helheter och sträva efter att förena alla persontransporter.

I planeringen ska marknadsbaserade tjänster för kundernas mobilitetsbehov och tjänster som upphandlats offentligt anpassas till varandra. Myndigheterna ska vid planeringen av mobilitetstjänster höra områdets leverantörer av persontrafiktjänster samt samarbeta med övriga myndigheter och kommuner.

REGIONAL INFORMATION

Palvelutaso - Lappi

Lapin ELY-keskuksen liikenteen palvelujen palvelutasomäärittelytyön pävittäminen vuoden 2020 jälkeiselle ajalle on tarkoitus käynnistää vuoden 2020 aikana koronatilanteen salliessa.

Lapin  ELY-keskuksen aikaisempi palvelutasomäärittely perustuu 3.12.2009 voimaan astuneeseen joukkoliikennelakiin. Määritelty joukkoliikenteen palvelutaso on tavoitteellinen ja luo perustan liikenteen järjestämiselle, suunnittelulle, rahoitukselle ja toteutukselle. Palvelutasomäärittelyä voidaan myös hyödyntää kuntien ja maakuntien maankäytön suunnittelussa.

Lapin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet 2020 (pdf)

Päätös - Joukkoliikenteen palvelutasotavoitteen vahvistaminen Lapin ELY-keskuksen alueella (pdf)

Päätös - Joukkoliikennepalveluiden järjestäminen palvelusopimusasetuksen mukaisesti (pdf)


Uppdaterad

på andra webbplatser

REGIONALA LÄNKAR

Joukkoliikenteen palvelutaso Uudellamaalla -tilaisuus 25.1.2017

Uudenmaan ELY-keskus ja Uudenmaan liitto järjestivät tilaisuuden, jossa käsiteltiin alueen joukkoliikenteen nykytilaa ja tavoitteellista palvelutasoa eri viranomaisten näkökulmasta. Tilaisuudessa pohdittiin myös joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn hyödyntämistä maakuntakaavoituksen lähtöaineistona.

Tilaisuuden ohjelma (pdf)

Tilaisuuden esitykset:

Henkilöjunaliikenteen palvelutaso ja lähivuosien näkymät (pdf)
Iida Huhtanen, liikenne- ja viestintäministeriö

Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen tavoitteellinen palvelutaso (pdf)
Anna Saarlo, Liikennevirasto

Uudenmaan ELY-keskuksen joukkoliikenteen palvelutasomäärittely ja palvelutasopäätös vuosiksi 2017–2020 (pdf)
Jukka-Pekka Vallius, Uudenmaan ELY-keskus ja Henriika Weiste, WayStep Consulting Oy

Joukkoliikenteen palvelutasomäärittely HSL-alueella (pdf)
Aleksi Manninen, HSL

Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn hyödyntäminen maakuntakaavoituksessa (pdf)
Maija Stenvall, Uudenmaan liitto