Finansiering

Från NTM-centralen kan man ansöka om utvecklingsunderstöd för företags internationaliseringsprojekt. Förutom NTM-centralen kan finansiering för internationalisering sökas från bland annat följande organisationer: Finnvera, Business Finland, Finnfund, Nopef, Finnpartnership och Finlands Industriinvestering Ab.

Experterna på NTM-centralen hjälper till med att hitta lämpliga sätt att internationaliseras och ger råd om finansieringsmöjligheter.

Regional information

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.
Uppdaterad