Finansiering

Från NTM-centralen kan man ansöka om utvecklingsunderstöd för företags internationaliseringsprojekt. Förutom NTM-centralen kan finansiering för internationalisering sökas från bland annat följande organisationer: Finnvera, Business Finland, Finnfund, Nopef, Finnpartnership och Finlands Industriinvestering Ab.

Experterna på NTM-centralen hjälper till med att hitta lämpliga sätt att internationaliseras och ger råd om finansieringsmöjligheter.

Regional information

Finansiering - Österbotten och Mellersta Österbotten

En länk till NTM-centralens finansieringsriktlinjer finns i spalten till höger. De riktlinjer som gäller landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten finns beskrivna i dokumentet Länsi-Suomen yritysrahoituslinjaukset (tills vidare endast på finska). Det rekommenderas att sökanden kontaktar Österbottens NTM-centrals experter innan ansökan om företagsstöd lämnas in.


Uppdaterad