› Tillbaka till den grafiska version

Tillgänglighetsutlåtande

Webbplatsen ely-centralen.fi är publicerad 2013. Webbplatsen omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att webbplatser måste vara tillgängliga. Arbetet med att göra webbplatsen ely-centralen.fi tillgänglig pågår och är färdigt inom ramen för den övergångstid som tillgänglighetsdirektivet föreskriver, senast 23.9.2020.

Uppdaterad