Pressmeddelanden 2018

Eurajoella kalat kuolevat - syynä alhainen pH (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Kalakuolemien taustalla on valuma-alueen pelloilta tuleva hapan kuormitus. Alueen jätevedenpuhdistamoilla tai teollisuudelle ei viime aikoina ole ollut häiriöitä toiminnassaan, joten niiden päästöt ovat olleet normaaleja.

Eurajoen Pappilankoskella havaittiin tänään (14.12.2018) kuolleita kaloja voimalaitoksen välpän yläpuolella. Voimalaitokselta kerrottiin, että kuolleet kalat olivat pääosin lahnoja, isoimmat jopa 5 kg (kuvassa). Yhteensä niitä oli noin 100 kg. Lisäksi kuolleena oli pieniä särkiä.

Rauman Vesilaitos mittaa veden laatua Eurajoesta Pappilankoskelta viikoittain, sillä se ottaa sieltä raakavetensä. Vedenotto oli alkuviikolla keskeytetty ja syynä oli huono veden laatu runsaiden sateiden jäljiltä. Maanantaina (10.12.) mitattiin vedestä fosforia yli 200 µg/l ja pH oli 6,2, kun se viikko sitten oli ollut 7,1. Keskiviikkona (13.12.) otetussa näytteessä fosforia oli enää 23 µg/l ja pH oli normalisoitunut 6,9.

Ilmeisesti veden pH oli ollut hetkittäin vielä alempi kuin maanantaina mitattu eli jopa alle 6. Tällöin osa Eurajoen isoista lahnoista kuoli happamuuden seurauksena. Näin kävi esimerkiksi Littoistenjärvellä kesällä 2017, kun järvi käsiteltiin kemikaalilla, joka alensi pH:n samoihin lukemiin 6:n tuntumaan.

Tänään perjantaina iltapäivällä mitattiin vedestä ennätysalhainen happamuus: pH oli alle 5. Näissä happamuustasoissa kuolevat jo kaikki kalat, jos kohdalle osuvat. Voimalaitokselta ilmoitettiinkin, että nyt sinne tulee kuolleita kaloja useampia lajeja. Tässä vaiheessa on vaikea arvioida, kuinka kauan tilanne jatkuu tällaisena.

Eurajoen valuma-alueella on paljon happamia sulfaattimaita, jota sisältävät sulfidipitoisia kerroksia. Luonnollisessa, häiriintymättömässä tilassa sulfaattimaat ovat veden kyllästämiä ja sulfidipitoisten maakerrosten pH-arvo on kutakuinkin neutraali. Näiden kerroksien hapettuessa sulfidit muuttuvat rikkihapoksi (sulfaatti), joka aiheuttaa voimakkaan happamoitumisen sekä metallien huuhtoutumisen sulfidikerroksista. Viime kesänä pohjaveden pinta on ollut poikkeuksellisen alhaalla ja näin hapettuminen on päässyt tapahtumaan. Runsaat sateet saavat nämä happamat aineet liikkeelle ja Eurajoen veden pH on alentunut äkillisesti. Tämä aiheutti nyt havaitut kalakuolemat.
 

Lisätietoja:

Harri Helminen, erikoisasiantuntija, 040 723 8834
Varsinais-Suomen ELY-keskus
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Uppdaterad