› Tillbaka till den grafiska version

Pressmeddelanden 2018

Stålkonstruktionerna på Rävsundsbron repareras natten mellan torsdag 29.11 och fredag 30.11, betydande trafikolägenheter väntas (Egentliga Finland) 

På Rävsunds bron (lv 180) repareras två sprickor i svetsfogarna i stålkonstruktionerna i två vindförband. I flera år har man följt med svetsfogarnas sprickor och nu har man beslutat att åtgärda dessa, eftersom bron inte kommer att förnyas på flera år. Reparations syfte är att sprickorna i svetsfogarna på vindförbanden inte ska spridas till de bärande stålkonstruktionerna. Arbetena inleds med byggande av arbetsställningar och det egentliga reparationsarbetet görs nattetid för att minimera olägenheterna för trafiken, natten mellan torsdagen den 29 november och fredagen den 30 november (kl. 22.00–05.00). Medan svetsningsarbetena pågår är man tvungen att begränsa trafiken över bron en timme åt gången i två omgångar. Då gäller viktbegränsningen 15 ton på bron och trafiken begränsas till en fil. Det första trafikavbrottet för tung trafik inleds torsdagen den 29 november kl. 22 och pågår en timme, men tidpunkten för det andra avbrottet kan inte uppskattas i förväg.  

På bron gäller en hastighetsbegränsning på 30 km/h medan svetsningsarbetet pågår och i brons ändor finns trafikljus. Personbilar och bussar kan köra över bron i en fil fastän reparationsarbete pågår. En följebil är med vid överkörande över bron, för att fartbegränsningen 30 km/h säkert ska följas. En förutsättning för att svetsningen ska lyckas är att bron inte rör sig eller skakar medan arbetet pågår. Därför säkerställs det med en följebil att fartbegränsningen hålls.

Under svetsningsarbetet gäller viktbegränsningen 15 ton på bron (den högsta tillåtna vikten för fordon). På plats finns trafikdirigerare som stoppar tunga fordon före bron. I praktiken hindras tung trafik från att köra in på bron medan svetsningsarbete pågår. Svetsningsarbetet på ett vindförband pågår ungefär en timme åt gången, varefter tung trafik kan köra över bron och eventuella köande bilar släpps vidare. Det egentliga svetsningsarbetet pågår inte så länge, men tung trafik kan inte köra in på bron innan svetsfogen svalnat.

Det första trafikavbrottet för tung trafik inleds torsdagen den 29 november kl. 22 och avbrottet pågår ungefär en timme och berör tung trafik. Tidpunkten för det andra trafikavbrottet är omöjlig att uppskatta i förväg. Trafikregleringarna återställs senast fredagen den 30 november på morgonen kl. 5.00.
 

YTTERLIGARE INFORMATION

-NTM-centralen i Egentliga Finland, broingenjör Jari Nikki, tfn 0400 821 596

-Entreprenören är Destia Oy: arbetsplatschef Jaakko Vanha-Kuitti, tfn 040 1678 797


Uppdaterad