Pressmeddelanden 2018

Koivuja kaadetaan paikallisesti maisemallisesti arvokkaasta puurivistä Ruskolla Hujalantien varrelta ja Vehmaalla Asutustien varrelta (Varsinais-Suomi)

Varsinais-Suomen ELY-keskus poistaa huonokuntoisia koivuja paikallisesti maisemallisesti arvokkaasta puurivistä Ruskolla Hujalantien (mt 12254) varrelta ja Vehmaalla Asutustien (mt 12359) varrelta. Puiden kaatotyöt Ruskolla aloitetaan keskiviikkona 28.11.2018 ja pyritään saattamaan loppuun perjantain 30.11. aikana. Tarvittaessa kaatotyöhön liittyvää kantojyrsintää ja risujen ajoa suoritetaan vielä viikon 49 aikana. Puiden kaatotyöt Vehmaalla aloitetaan maanantaina 3.12.2018 ja pyritään saattamaan loppuun keskiviikon 5.12. aikana. Tarvittaessa kaatotyöhön liittyvää kantojyrsintää ja risujen ajoa suoritetaan vielä viikon 50 aikana. Kaatotyöstä saattaa aiheutua ajoittaista viivytystä tiellä liikkujille. Liikenne voidaan joutua katkaisemaan puiden kaatamisen ja tieltä raivaamisen ajaksi, kerrallaan maksimissaan 15 minuutin ajaksi. Puiden kaadot pyritään kuitenkin hoitamaan ilman liikennekatkoja. Tielläliikkujien on silti syytä ottaa tämä huomioon matkantekoaikatauluissaan.

Ruskolla Hujalantien varrella sijaitsevasta koivurivistöstä poistetaan 20 kpl huonokuntoisia koivuja liikenneturvallisuussyistä. Kaadettavat koivut ovat lokakuussa tehdyssä kuntomäärityksessä määritelty erittäin huonokuntoisiksi ja siksi riskiksi liikenneturvallisuudelle. Koivurivistön parempikuntoiset puut säilytetään. Koivujen kaadon yhteydessä poistetaan aiemmin poistetun salavan korkeaksi jätetty kanto.

Myös Vehmaalla Asutustien varrella olevasta koivurivistöstä poistetaan lokakuussa tehdyn kuntoarvion perusteella 9 kpl huonokuntoiseksi todettuja koivuja liikenneturvallisuussyistä. Täälläkin parempikuntoiset yksilöt koivurivissä säilytetään edelleen.

Kaatotyön suorittaa urakoitsijana toimiva Entti Oy.

LISÄTIETOJA:

- Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikenteen ympäristöasiantuntija Niina Anttila, p. 0295 022 781

- Entti Oy, työnjohtaja Tomi Kivikorpi, p. 044 067 0022


Uppdaterad