Pressmeddelanden 2018

Fårholmsbron och Tjuvörsbron längs landsväg 749 i Larsmo öppnas för trafik på fredag (Österbotten)

Fårholmsbron och Tjuvörsbron längs landsväg 749 i Larsmo öppnas för trafik på fredag 21.12 senast kl. 8. Skyltningsarbetet är då ännu på hälft, men trafiken kan trots det löpa. Till en början får området hastighetsbegränsningen 30 km/h, som beror på komprimeringen av krossgrusvallen, vilken kan göra gränsen mellan vallen och brons gränslinje ojämn och orsaka fara för trafik i höga hastigheter. Senare höjs begränsningen till 50 km/h.

Mer information

  • Jukka Ylimäki
    Broingenjör
    NTM-centralen
    Tfn 0295 027 763

Uppdaterad