Pressmeddelanden 2018

Lounais-Suomen vesitilanne edelleen ongelmallinen erityisesti pohjavesien kannalta - viime viikonlopun sateet normalisoivat hieman tilannetta pintavesien osalta (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Vuosi 2018 on ollut monin paikoin Lounais-Suomessa ennätyksellisen kuiva. Vuoden alun jälkeen on satanut toistaiseksi mm. Pohjois-Satakunnassa ja Vakka-Suomessa vain reilut 400 mm, mikä on pienin lukema vuodesta 1962 alkaneen seurantahistorian aikana. Viime viikonlopun aikana Lounais-Suomeen osunut 20-40 mm:n sademäärä helpotti jonkin verran tilannetta jokien ja joidenkin järvienkin osalta, mutta valtaosassa järviä vedenkorkeudet ovat vielä reilusti normaalilukemien alapuolella. Loppuvuoden aikana pitäisi parissa viikossa sataa Lounais-Suomessa 150 - 200 mm, jotta päästäisiin keskimääräiseen vuosittaiseen sadantamäärään.

Maarian pohjavesivaikutteisessa uimalammessa alhainen pohjaveden korkeus näkyy selvästi.
Kuva: Ilkka Myllyoja, 27.11.2018.

Lounais-Suomessa normaalia kuivempaa jo useamman vuoden

Koko vuoden jatkunut kuivuus on erityisen ongelmallinen pohjavesitilanteen kannalta ja tavallista kuivempaa on erityisesti Varsinais-Suomessa ollut jo useamman vuoden ajan. Turun Artukaisten sääaseman tietojen mukaan jokaisena vuotena vuodesta 2013 eteenpäin on vuoden sademäärä ollut pienempi kuin keskimääräinen sademäärä vuosina 1990-2015. Vuosien 2013-2017 osalta vajaus oli yhteensä lähes 300 mm, joten vuoden 2018 lopussa vajaus vastaa jo lähes yhden vuoden sademäärää.

Viime vuosista selvästi keskimääräistä kuivempi on tämän vuoden lisäksi ollut myös vuosi 2016, jolloin kuivan kesän jälkeen myös syksyn sademäärät olivat vähäiset ja koko vuoden sademäärät jäivät Lounais-Suomessa 130-180 mm keskimääräistä pienemmiksi. Pohjavesipinnat olivat Lounais-Suomessa keskimääräistä alhaisemmalla tasolla lähes koko vuoden 2017 ja mm. Virttaankankaan Kankaanjärven kuivumisesta oli paljon kirjoituksia mediassa. Loppuvuonna 2017 satoikin sitten selvästi keskimääräistä enemmän, mikä sai pohjavesipinnat nousemaan ainakin pienemmissä muodostumissa keskimääräiselle tasolle. Nousu kääntyi kuitenkin laskuun keväällä 2018 ja koko loppuvuoden vuoden jatkunut kuivuus on saanut pohjavesipinnat laskemaan ennätysalhaisiin lukemiin, jopa metrin keskimääräisiä arvoja alemmas.

Vesilaitokset seuraavat tarkasti vesitilannetta ja pyrkivät jo etukäteen varautumaan kuivuuteen. Osa vesilaitoksista kehotti jo keväästä alkaen kuluttajia säästäväiseen vedenkäyttöön, matonpesupaikkoja suljettiin ja mm. jalkapallokenttien kastelu lopetettiin. Kuivuus on näkynyt myös yksityisissä talousvesikaivoissa eri puolilla Lounais-Suomea ja asukkaat ovat joutuneet turvautumaan jopa kantoveteen. Mikäli maa routaantuu lähiaikoina kunnolla sään kylmetessä ja pohjaveden pinnat jatkavat talven aikana laskuaan, on mahdollista, että etenkin pienempien pohjavesialueiden vedenkäyttäjillä tulee olemaan talven aikana ongelmia pohjaveden saatavuudessa.

Talvitulvariskejä ei toistaiseksi näköpiirissä, järvet jäätymässä alhaisiin lukemiin

Viime talvena kamppailtiin vuoden 2017 vetisen syksyn jälkeen hankalan hyydetulvatilanteen kanssa erityisesti Kokemäenjoella, mutta nyt ollaan täysin eri tilanteessa. Kokemäenjoen virtaama on tällä hetkellä selvästi alle puolet normaalista ja vesitilanne koko sen isolla vesistöalueella on poikkeuksellisen kuiva. Erityisesti säännöstelemättömät järvet vesistön yläosassa Pirkanmaalla ja Hämeessä ovat useita kymmeniä senttejä alle keskimääräisten vedenkorkeuslukemien, joten nopeaa virtaamien nousua ja talvitulvariskiä ei ole näköpiirissä.

Myös suurin osa Lounais-Suomen järvistä on jäätymässä näillä näkymin selvästi keskimääräistä alhaisempiin lukemiin. Jos talvesta tulee pitkä ja kylmä, voi alhainen vedenkorkeus lisätä joissain järvissä ongelmia hapen riittävyyden suhteen.
 

Lisätietoja:

Juha-Pekka Triipponen, puh. 0295 022 953 (pintavedet)
Maria Mäkinen, puh. 0295 022 913 (pohjavedet)


Uppdaterad