Pressmeddelanden 2018

Marraskuun lopussa 5697 työtöntä työnhakijaa (Etelä-Pohjanmaa)

Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli marraskuun lopussa 5697 työtöntä työnhakijaa. Vuoden takaisesta vertailuajankohdasta määrä laski 1127 henkilöllä, eli 16,5prosentilla. Koko maassa työttömien määrä laski samalla ajanjaksolla 15,5 prosentilla.

Työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusalueen työvoimasta oli 6,6 prosenttia. Lukema oli Manner-Suomen toiseksi alhaisin. Alhaisin lukema oli Pohjanmaan ELY-keskusalueella (5,7 %). Koko maassa vastaava osuus oli 8,7 prosenttia.

Työttömien työnhakijoiden määrä laski kaikilla ELY-keskusalueilla, joista suhteellisesti eniten Pirkanmaalla. Etelä-Pohjanmaalla tilanne koheni kaikissa kunnissa. Alhaisin työttömien työnhakijoiden osuus oli Kuortaneella (4,7%).

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Lisää tietoa tuoreimmasta Työllisyyskatsauksesta:

Työllisyyskatsaus marraskuu 2018 (pdf, 2 Mt)

Lisätietoja:

Timo Takala
Strategiapäällikkö
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Puh. 0295 027 708
etunimi.sukunimi(at)elykeskus.fi

 


Uppdaterad