Pressmeddelanden 2018

Långdragen alghöst i Kvarken (Landskapen i Österbotten)

NTM-centralen har fått in algobservationer från bland annat Gerby-Västervik skärgård, Replotfjärden, Köklot och Vallgrund. Alger har också noterats långt ut till havs. De senaste veckorna har det varit rätt lugnt till havs och detta har lett till att algerna ansamlats vid ytan och sköljts upp på stränder. Det är inte alldeles ovanligt med blågröna alger i havet i oktober-november. Att det förekommer blågröna alger flera veckor i rad är ändå inte vanligt och tyder på att havet är övergött och att det finns ett överskott av fosfor i omlopp.

Blågröna alger behöver förutom näring även ljus för att kunna växa och föröka sig. Algerna kommer därför att minska och försvinna inom några veckor för den här säsongen. I de flesta fall har det varit fråga om den blågröna algen Aphanizomenon flos-aque som växer även i kallt vatten och som till havs sällan bildar giftiga förekomster. I prov tagna i Köklot och Replotfjärden i början av november förekom även algen Nodularia sp. som däremot kan bilda giftiga bestånd. För säkerhets skull skall man undvika att använda vatten för tvätt eller i bastu om det ser ut att finnas alger i vattnet. Undvik även att husdjur kommer i kontakt med vattnet.

Övergödningen av Östersjön som helhet är en process som fortfarande påverkar havsområdet kraftigt. Under 2000-talet har blomningar av blågröna alger blivit vanligare även i det tidigare rena Bottenhavet. En orsak till det är att fosfornivåerna ute till havs har ökat. Eftersom Kvarken gränsar till Bottenhavet kommer Kvarken troligen också i framtiden att bli mera utsatt för blomningar av blågröna alger. Under sensommaren förekom rätt stora algblomningar ute i Bottenhavet och en del av dessa nådde också Vasa skärgård. Trots att algblomningarna ute till havs har avtagit har de fortsatt i skärgården. Blomningar har därför rapporterats från ett flertal platser under de tre senaste veckorna.

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Specialforskare Hans-Göran Lax, tfn 0295 027 863
  • Specialplanerare Vincent Westberg, tfn 0295 027 956

Uppdaterad