Pressmeddelanden 2018

Pirkanmaan työlupalinjausta on laajennettu koskemaan siivous-, ravintola- ja suurtalousalojen tehtäviä (Pirkanmaa)

Pirkanmaan parantuneesta työmarkkinatilanteesta johtuen joillakin toimialoilla on vaikeuksia löytää osaavaa työvoimaa. Yhtenä ratkaisuna työntekijöiden saamiseksi yrityksiin on ulkomaisen työvoiman käyttö.

EU:n ulkopuolelta tulevan työvoiman osalta Pirkanmaan alueellista työlupalinjausta on päivitetty 1.12.2018 alkaen siten, että siivous-, ravintola- ja suurtalousalojen tehtävät vapautetaan pääsääntöisesti saatavuusharkinnasta. Jo aiemmin työlupalinjauksella on vapautettu pääosa metalli-, rakennus- ja maanrakennusalan tehtävistä sekä maatalous- ja puutarha-alan tehtävät.

Työlupalinjaukset ovat alueellisia

Alueellisilla työlupalinjauksilla määritellään ne alat, joille Euroopan ulkopuolelta tulevaa työvoimaa voidaan rekrytoida ilman saatavuusharkintaa. Tällä tarkoitetaan sitä, että työnantajien ei tarvitse laittaa työpaikkaa avoimeksi TE-palveluiden sivuille osoittaakseen, ettei kotimaista tai eurooppalaista työvoimaa ole kyseiseen työtehtävään tarjolla.

Ulkomaisen työvoiman käyttöön ei aina tarvita työntekijän oleskelulupaa. Esimerkiksi eri aloille tulevien korkeakoulutettujen erityisasiantuntijoiden ja tutkijoiden oleskelulupahakemukset käsitellään vain maahanmuuttovirastossa ilman TE-toimiston osaratkaisua. Lisätietoa eri alojen lupamenettelyistä saa maahanmuuttovirastosta.

Tarkempaa tietoa ja neuvontaa ulkomaiseen työvoimaan liittyvissä kysymyksissä ja työntekijän oleskelulupa-asioissa saa Pirkanmaan TE-toimiston työlupapalveluista.

Työlupalinjaus on valmisteltu yhteistyössä työmarkkinaosapuolten, Tampereen kauppakamarin, Pirkanmaan TE-toimiston ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kesken. Se on julkaistu Pirkanmaan ELY-keskuksen internet-sivuilla, http://bit.ly/2q1krjV.

Linjaus tarkistetaan seuraavan kerran vuonna 2019.

Lisätietoja Pirkanmaan ELY-keskuksessa antavat:

  • Maahanmuuttopäällikkö Marja Huttunen, p. 0295 036 086
  • Ennakointiasiantuntija Juha Salminen, p. 0295 036 208

Uppdaterad