Pressmeddelanden 2018

Raision keskustassa tehdään koepumppauksia E18 Turun kehätien parantamissuunnitelmaa varten (Varsinais-Suomi)

E18 Turun kehätien parantamisesta Raision keskustan kohdalla on käynnissä tiesuunnitelman laatiminen. Tiesuunnitelmassa määritetään parantamistoimenpiteiden tarkka sijainti ja suunnitellaan yksityiskohtaisesti toteutettavat tekniset ratkaisut. Raision ydinkeskustan kohdalla kehätie on n. 450 metrin matkalla tunnelissa ja valtatien 8 tasausta lasketaan noin 4 metriä Raision eritasoliittymän kohdalla. Suunnittelua varten tehdään nyt pohjaveden koepumppauksia. Koepumppauksilla selvitetään pohjaveden käyttäytymistä rakennusvaihetta varten. Rakennusvaiheessa pohjaveden tasoa pitäisi pystyä laskemaan väliaikaisesti kasitien kaukalon eli tien tasauksen laskun ja tunnelin rakentamisen helpottamiseksi. Koepumppausten tulosten pohjalta suunnitellaan tunnelin ja kaukalon tekniset ratkaisut ja keinot pohjaveden hallintaan rakennusvaiheen aikana. Suunnitelma laaditaan siten, että pohjaveden taso säilyy nykyisellä tasolla rakentamisen jälkeen.

Koepumppausta tehdään kahdessa eri pisteessä, joista toinen sijaitsee Raision eritasoliittymän kupeessa ja toinen Raision keskustassa virastotaloa vastapäätä. Tällä hetkellä on käynnissä koepumppauskaivojen rakentaminen ja varsinainen koepumppaus käynnistyy aikaisintaan loppuviikosta. Pumppaustöistä ei aiheudu haittaa liikenteelle. Pumppujen tarvitsema sähkö tuotetaan agregaateilla, jotka käyvät yötä päivää ja saattavat aiheuttaa meluhaittoja lähialueelle noin viikon ajan.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö, Vesa Virtanen, p. 0295 022 844  


Uppdaterad