Pressmeddelanden 2018

NTM-centralen kan nu sätta fart på idéer för miljöfostran

Nu går det att söka understöd för nationellt eller regionalt viktiga projekt inom miljöfostran eller miljöupplysning. Understödsansökan öppnades den 24 oktober och pågår fram till den 30 november 2018.

För finansiering söks nu särskilt projekt som främjar a) klimatfostran och aktivt klimatmedborgarskap, b) förståelse för betydelsen av naturens mångfald och vardagsgärningar som stöder mångfalden eller c) utnyttjande av olika lärmiljöer och utvecklande av nya samarbetsformer i kulturmiljöfostran.

– Hur kan vi lyfta upp och upprätthålla en aktiv och konstruktiv attityd mitt i klimatkrisen? Och hur kan vi svara på vår andra stora utmaning, ett minskat mångfald i naturen? På dessa stora frågor kan vårt lands ledande miljöfostrare ge delvisa svar, tror Tanja Tuulinen, sakkunnig i miljöfostran.

Projekt för miljöfostran och miljöupplysning kan ske bland barn, unga eller vuxna. Det viktiga är att hitta lämpliga metoder för att nå den önskade målgruppen och å andra sidan fundera på vilken målgrupp som är aktuell för att lösa ett visst problem.

– Vi är reda att även finansiera projekt riktade till vuxna, även om understöden ifjol gick till projekt för barn och unga. Vuxna kan fatta beslut och det är också viktigt att väcka dem och ge dem styrka, berättar Tuulinen.

NTM-centralen i Mellersta Finland handlägger understödsansökningar från hela landet. Understöden är prövningsbaserade statsunderstöd inom miljöministeriets förvaltningsområde och de beviljas under förutsättning att riksdagen i statsbudgeten för 2019 riktar anslag till detta syfte. Understödet ansöks främst via e-tjänsten. Närmare anvisningar och ansökningsblanketter finns på vår webbtjänst: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/avustukset-ymparistokasvatus

Mer information:

Sakkunnig i miljöfostran Tanja Tuulinen, tfn 0295 024 669, tanja.tuulinen(at)ely-keskus.fi


Uppdaterad