Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)

Inga blågröna alger har observerats i NTM-centralen i Södra Österbottens område (landskapen i Österbotten)

Under vecka 28 har algläget varit lugnt på algobservationsplatserna i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten. Under denna vecka har inga blågröna alger observerats på de officiella algobservationsplatserna. Medborgarna har också anmält färre observationer än under de föregående veckorna. Ytvattentemperaturen har blivit svalare, vilket håller förekomsten av blågröna algblomningar i styr. Den 8 juli 2020 var ytvattnets temperatur 16,3 grader i Hinjärvi i Närpes och 17,7 grader vid Halkosaari i Lappajärvi.

NTM-centralen i Södra Österbotten följer upp algläget på 27 officiella algobservationsplatser.  Förekomsten av blågröna alger bedöms med ögat enligt en skala från 0 (inga alger) till 3 (mycket rikligt med blågröna alger). Uppföljningen genomförs i samarbete med Finlands miljöcentral, kommunerna och privatpersoner.  Algläget kan följas upp i webbtjänsten Järviwiki som är öppen för alla. Algobservationer kan även rapporteras till alguppföljningstelefonens nummer 0295 027 990. Man kan också själv spara observationerna i Järvi-Meriwiki

Mer information

  • Alguppföljningstelefonen: 0295 027 990
  • Järvi-meriwiki www.jarviwiki.fi

Uppdaterad