Pressmeddelanden 2020

NTM-centralen delade ut 2,23 miljoner euro till Finlands kustområden av medel som influtit i form av fiskevårdsavgifter (Mellersta Österbotten, Österbotten, Södra Österbotten, Satakunta, Egentliga Finland, Nyland, Sydöstra Finland)

I egenskap av fiskerimyndighet för Finlands kustområden har NTM-centralen i Egentliga Finland delat ut sammanlagt ca 2,23 miljoner euro till främjande av fiskerihushållningen i Mellersta Österbotten, Österbotten, Södra Österbotten, Satakunta, Egentliga Finland, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen. Medlen kommer från de fiskevårdsavgifter som fiskare har betalat till staten.

I lagen om fiske har det fastställts vad fiskevårdsavgiftsmedlen ska användas till. Genom utdelningen av medel främjas särskilt organiseringen av ett hållbart nyttjande och hållbar vård av fiskevattnen samt förutsättningarna för fritidsfiske.

Med fiskevårdsavgifterna understöddes 95 fiskerifrämjande projekt

Med fiskevårdsavgifterna understöds varje år flera hundra regionala och riksomfattande projekt som främjar planering, genomförande, styrning och utveckling av ett hållbart nyttjande och hållbar vård av fiskevattnen, fiskeövervakning eller fiskerirådgivning. Projektunderstöd beviljas av NTM-centralerna och jord- och skogsbruksministeriet. I NTM-centralernas projektutlysning år 2020 prioriterades särskilt planering av ett hållbart nyttjande och hållbar vård av fiskevattnen (bl.a. fiskeriområdenas planer för nyttjande och vård), främjande av intresset för fritidsfiske och fiskeövervakning. NTM-centralen i Egentliga Finland beviljade sammanlagt ca 606 000 euro i stöd till 95 projekt i Kustfinland. Stödets andel av projektens totala kostnader var i genomsnitt ca 60 %. Det beviljades ca 307 000 euro för planering av ett hållbart nyttjande och hållbar vård av fiskevattnen, varav fiskeriområdenas planer för nyttjande och vård fick 200 360 euro, ca 100 000 euro för främjande av intresset för fritidsfiske samt ca 65 000 euro för fiskeövervakningen. I Kustfinland ansöktes om understöd till ett sammanlagt belopp av ca 1,031 miljoner euro.

Allmänna understöd för fiskeriområdenas verksamhet och ersättningar till ägare av vattenområden

Utöver projektunderstöden beviljade NTM-centralen för år 2020 också sammanlagt 377 866 euro i allmänna understöd för fiskeriområdesverksamheten till 36 fiskeriområden i Kustfinland. Fiskeriområdena är offentligrättsliga föreningar som har flera lagstadgade uppgifter. En av de viktigaste uppgifterna under de första åren av verksamheten är att utarbeta ett förslag till fiskeriområdets plan för nyttjande och vård av fiskevattnen. Andra uppgifter är bl.a. att organisera fiskeövervakningen, främja bildandet av gemensamma fisketillståndsområden och sköta den information som anknyter till nyttjande och vård av fiskresurserna. I lagen om fiske föreskrivs att en del av de medel som flyter in i form av fiskevårdsavgifter ska användas till fiskeriområdenas verksamhet.

Av fiskevårdsavgiftsmedlen betalas också ersättningar till ägare av vattenområden på grundval av nyttjande av allmänna fiskerättigheter i fiskevatten och fiskeguideverksamhet. Ersättningar av detta slag beviljades till ett sammanlagt belopp av ca 1,25 miljoner euro i Kustfinland. NTM-centralen beviljar medlen till fiskeriområdena som fördelar ersättningarna vidare inom sina områden till ägarna av vattenområdena. De ersättningar som nu betalades ut gällde år 2019.

Betala fiskevårdsavgift och stöd en hållbar utveckling i fiskevattnen

Du ska betala fiskevårdsavgift om du är 18-64 år och idkar annat fiske än mete, pilkfiske eller strömmingsfiske med häckla. Avgiften är 45 euro/år, 15 euro/vecka och 6 euro/dag. Fiskevårdsavgiften kan betalas i Forststyrelsens webbutik på Eräluvat.fi, genom att ringa servicenummern 020 69 2424, på vissa av Forststyrelsens serviceställen samt i R-kioskerna. Avgiften ger dig rätt att fiska med ett spö och ett bete på alla andra områden förutom i fors- och strömområden i vattendrag för vandringsfisk, på områden där fiske är förbjudet, vid specialobjekt och i landskapet Åland. Om du betalar årsavgiften, får du tidningen Suomu.  Fiskekortet kommer med tidningen.

Ytterligare upplysningar om understöden i Kustfinland ges av:

Projekt i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten: fiskerimästare Kyösti Nousiainen, verksamhetsstället i Vasa, tfn 0295 028 602

Projekt i Satakunta och Sydvästra Finland: fiskerimästare Juhani Salmi, verksamhetsstället i Åbo, tfn 0295 023 026

Projekt i Nyland: ledande fiskeriexpert Mikko Koivurinta, verksamhetsstället i Helsingfors, tfn 0295 021 080

Projekt i Södra Karelen och Kymmenedalen: fiskerimästare Vesa Vanninen, verksamhetsstället i  Kouvola, tfn 0295 029 095


Uppdaterad