Pressmeddelanden 2020

Isokankankaan luonnonsuojelualueen laajennus saanut lainvoiman (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätös 14.5.2020 Oulun kaupungin omistaman Isokankaan luonnonsuojelualueen laajentamisesta on saanut lainvoiman. Päätöksellä laajennettiin vuonna 1987 perustettu suojelualue noin 1124 hehtaarin suuruiseksi. Samalla muutettiin suojelualueen rauhoitusmääräykset.

ELY-keskus on pyytänyt Maanmittauslaitosta merkitsemään suojelualueen kiinteistörekisteriin niille Oulun kaupungin tiloille, jota se koskee. Kiinteistöjä on 15 kpl. Lisäksi Maanmittauslaitos merkitsee alueen maastokartalle luonnonsuojelualuemerkinnällä. Suojelualue on lisätty myös luonnonsuojeluhallinnon suojelualuetietojärjestelmään, josta sen rajaus on paikkatietona saatavilla tarvitseville. 

ELY-keskuksen toimesta luonnonsuojelualueiden rajoja ei enää nykyisin merkitä maastoon asettavilla kylteillä.

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Eero Melantie, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 377, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Uppdaterad