Pressmeddelanden 2020

Broreparationsarbeten orsakar ändringar i trafiken på riksväg 3 (E 12) vid Karhunkorpi korsningsbro (Nyland)

Den grundliga renoveringen av korsningsbroarna E och W vid Karhunkorpi som inleds i juli 2020 orsakar ändringar i trafikarrangemangen vid Karhunkorpi Rv 3 (E 12). Broreparationerna slutförs i sin helhet fram till slutet av oktober.

Grundlig renovering av korsningsbroarna E och W vid Karhunkorpi i Nurmijärvi inleds i juli, under vecka 30. Broarnas vattenisoleringar, räcken och beläggningar förnyas och kantbalkarna iståndsätts. Arbetet på körbanorna slutförs i oktober 2020.

Under reparationsarbetena används två körfiler i båda körriktningarna på Karhunkorpi korsningsbroarna. Hastighetsbegränsningen vid arbetsplatserna är 60 km/h på grund av de inskränkta filerna.

Byggherre är NTM-centralen i Sydöstra Finland. Som entreprenör fungerar Otera Oy och för tillsynen ansvarar Rakennuttajatoimisto HTJ Oy.

Mer information

Projektchef Timo Repo, NTM-centralen i Sydöstra Finland, 0295 021 338
Ansvarig arbetsledare Timo Aaltonen, Oteran Oy, 050 535 2986
Juha Taiponen, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy, 0400 553 489


Uppdaterad