Pressmeddelanden 2020

Kesäkuun lopussa oli 9621 työtöntä työnhakijaa (Etelä-Pohjanmaa)

Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli kesäkuun lopussa 9621 työtöntä työnhakijaa. Vuoden takaisesta vertailuajankohdasta määrä nousi 3706 henkilöllä, eli 62,7 prosentilla. Koko maassa työttömien työnhakijoiden määrä nousi samalla ajanjaksolla 64 prosentilla. Työttömien työnhakijoiden määrä kuitenkin laski Etelä-Pohjanmaalla edellisestä kuukaudesta 968 henkilöllä.

Koronakriisi on näkynyt erityisesti lomautettujen lukumäärän voimakkaana kasvuna. Työttömistä työnhakijoista kokoaikaisesti lomautettuja oli 2653 henkilöä. Lomautettujen määrä kasvoi viime vuoden vertailuajankohdasta 531,7 prosentilla.

Työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaan työvoimasta oli 11,4 prosenttia, joka oli maan alhaisin. Seuraavaksi pienimmät osuudet olivat Pohjanmaalla (12,4 %) ja Ahvenanmaalla (12,6 %). Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 15,8 prosenttia.

Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi suhteellisesti eniten Ahvenanmaalla (294,1 %), Uudellamaalla (84,5 %) ja Pohjanmaalla (78,6 %). Etelä-Pohjanmaalla työttömyys kasvoi kaikissa seutukunnissa. Suupohjassa käänne heikompaan oli suhteellisesti voimakkainta.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta (temtyöllisyyskatsaus.fi).

Lisätiedot

Jari Aaltonen, yksikön päällikkö, työllisyys- ja osaaminen -yksikkö, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 027 541, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Katri Lehto, palvelujohtaja, Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto, puh. 0295 046 581, etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi


Uppdaterad