Pressmeddelanden 2020

Nokialle suunnitellun jätteenpolttolaitoksen ympäristövaikutusten arviointi alkaa (Pirkanmaa)

Refeco Oy suunnittelee Nokian ECO3 bio- ja kiertotalouden yritysalueelle sintraus- eli jätteenpolttolaitosta, jossa on tarkoitus polttaa rakennusten purkujätteen käsittelyssä syntyvää seulan alitetta. Refeco Oy on toimittanut Pirkanmaan ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman, ja siitä voi jättää mielipiteitä 31.8.2020 asti.

Refeco Oy suunnittelee Nokian ECO3-alueelle Koukkujärventien läheisyyteen sintrauslaitosta, jossa poltetaan rakennuspurkujätteen käsittelyssä muodostuvaa seulan alitetta rumpu-uunissa korkeassa lämpötilassa.  Seulan alite on pientä sekalaista silppua mm. puuta, lasivillaa, styroksia, muovia, vaahtomuovia, kuitumateriaalia ja paperia, eikä sille sellaisenaan ole hyötykäyttöä. Jätteenpoltossa seulan alitteesta muodostuu korkeassa lämpötilassa lasittunutta raetta eli granulaattia, jota käyttämällä säästetään maanrakentamisessa luonnon materiaaleja kuten soraa.

Alustavan suunnitelman mukaan tämä sintrauslaitos koostuu vastaanottohallista, tuotantohallista, savukaasujen puhdistuslaitteistosta sekä umpinaisesta betonibunkkerista. Varasto- ja tuotantohalli ovat alipaineistettuja. Niiden poistoilmat johdetaan uunin palamisilmaksi, puhdistetaan samalla tavoin kuin muutkin savukaasut sekä johdetaan ulkoilmaan laitoksen piipun kautta. Savukaasun lämpöä voidaan ottaa talteen.

Hanke edellyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamista, koska laitos käsittelee muuta kuin vaarallista jätettä yli 100 tonnia päivässä sekä vaarallista jätettä. YVA-menettelyssä arvioidaan toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset sekä lisätään kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia suunnitteluun.

YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehtoehdot

Laitoksen polttoaineteho on enintään 10 MW, ja laitos toimii hankkeen molemmissa vaiheissa jatkuvasti seitsemän päivää viikossa ja 24 tuntia vuorokaudessa.

Vaihtoehdossa 0 hanketta ei toteuteta ECO3-alueelle.

Vaihtoehto 1 vastaa tilannetta, kun laitos käynnistyy. Laitos ottaa vastaan seulan alitetta 70 000 tonnia vuodessa ja öljyjätettä 10 000 tonnia vuodessa. Jätteestä muodostuu polttamalla sintrauslaitoksessa hyötykäyttöön soveltuvaa granulaattia (jätettä) 14 000–28 000 tonnia vuodessa.

Vaihtoehto 2 vastaisi laitoksen maksimikapasiteetti esimerkiksi 10 vuoden päästä. Laitos ottaisi tulevaisuudessa vastaan seulan alitetta 100 000 tonnia vuodessa ja öljyjätettä 20 000 tonnia vuodessa.  Sintrauslaitoksessa muodostuisi granulaattia (jätettä) 20 000–40 000 tonnia vuodessa.

Arviointiohjelma ja kuulutus nähtävillä verkossa sekä kirjastoissa

Arviointiohjelma ja kuulutus ovat yleisön nähtävillä hankkeen verkkosivuilla. Lisäksi asiakirjat ovat luettavissa 8.7. - 31.8.2020 seuraavissa paikoissa (kuntien kesäsulun ajan asiakirjat ovat esillä vain kirjastoissa):

  • Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38, Tampere
  • Nokia: kirjasto- ja kulttuuritalo Virta (Härkitie 6) sekä kaupunginvirasto (Harjukatu 21)
  • Ylöjärvi: kirjasto Leijan asiakaspalvelupiste (Koivumäentie 2) ja kaupungintalo (Kuruntie 14)
  • Pirkkala: pääkirjasto (Suupantori 2) ja kunnan asiointipiste (Koulutie 1)
  • Tampere: palvelupiste Frenckell (Frenckellinaukio 2B) ja pääkirjasto Metso (Pirkankatu 2)

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 31.8.2020 mennessä osoitteella kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 TAMPERE. Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta tulee nähtäville syyskuussa 2020 ympäristöhallinnon verkkosivuille.

Lue lisää hankkeesta ymparisto.fi-sivustolta.

Lisätietoja

Tietoja hankkeesta: Refeco Oy, Marko Ravelin, etunimi.sukunimi@nth.fi, 0400 698 730

Lisätietoja arviointiohjelmasta: Sweco Ympäristö Oy, Mika Manninen, etunimi.sukunimi@sweco.fi, 045 634 0224

 


Uppdaterad