Pressmeddelanden 2020

Ruddammsbron i Sibbo förnyas, trafiken till förbifartsvägen måndagen den 20 juli kl. 9 (Nyland)

Brobölevägen (väg 11697) i Sibbo stängs av för trafik medan Ruddammsbron förnyas. Under arbetet styrs fordonstrafiken till en omväg.

Förnyandet av Ruddammsbron i Sibbo medför ändringar i trafikarrangemangen på Brobölevägen. Brobölevägen (väg 11697) stängs för trafik vid Ruddammsbron mellan Brogränden och Kervovägen måndagen den 20 juli 2020 kl. 9.00 och öppnas för trafik senast onsdagen den 22 juli 2020 kl. 9.00. Om arbetet blir klart tidigare öppnas vägen.

Trafiken styrs till en omväg via Kervovägen (väg 148) och Nickbyvägen (väg 1521). Omvägens längd är 3,9 km. 

Den lätta trafiken kommer förbi byggplatsen längs en tillfällig rutt. 

Karta, omväg under arbetet - Genom att klicka på kartan öppnas den större.


Karta, omväg under arbetet. Genom att klicka på kartan öppnas den större.


Ytterligare information: 


Entreprenör: Sundström Ab, Oy Entreprenad, Emil Hagman, tfn 044 298 4115
Tillsynskonsult: Siltainsinöörit TH Oy, Henry Niemi, tfn 045 126 9960
Projektchef: Närings-, trafik- och miljöcentralen, Terhi Siltanen, tfn 040 733 7816.


Uppdaterad