Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)

Blågröna alger har observerats vid NTM-centralens område i Södra Österbotten (landskapen i Österbotten)

Under vecka 29 har blågröna alger hittats på NTM-centralens algobservationsplatser i Södra Österbotten. Vid de rikstäckande algobservationsplatserna hittades en aning blågröna alger vid Hoisko badstrand i Alajärvi, vid Replotfjärden i Korsholm och vid Karperöfjärden i Korsholm. Enligt experter har en aning blågröna alger under veckan även hittats i havsområdet mellan Rönnskär och Bergö, samt vid Trullöuddens fiskehamnsbassäng i Karleby.

Medborgarna har anmält fler observationer under den senaste veckan. Medborgarna har hittat blågröna alger vid Iiroonjärvi och Limajärvi i Soini samt vid flera olika kustområden i Vasa. Vid Gustavsborgs badstrand i Vasa observerades blågröna alger på tisdagen 14.7. Observationerna av blågröna alger speglar ofta de aktuella väderobservationerna. Till exempel vindstillt, soligt och varmt väder får den blågröna algblomningen att bli rikligare och få den att stiga upp till vattenytan. I samband med rikliga regn, rinner näringsämnen i vattendragen som sedan skapar gynnsamma fortplantningsförhållanden för algerna.

En blågrön algblomning kan kännas igen först genom att observera grönaktiga smulor i vattnet och under gynnsamma förhållanden kommer algen sedan att bli rikligare och klumpas ihop, så att den formar flottar med blågröna alger. Flottarna sönderdelas i smulor vid beröring med en pinne. Det är själv möjligt att spara observationer om algläget i Järvi-Meriwiki (www.jarviwiki.fi) eller genom att ringa till alguppföljningstelefonens nummer 0295 027 990.

Mer information


Uppdaterad