Pressmeddelanden 2020

Blågröna alger har observerats i de österbottniska vattendragen (Landskapen i Österbotten)

Under vecka 30 har blågröna alger, som även kallas cyanobakterier, hittats vid algobservationsplatser på NTM-centralen i Södra Österbottens område. Vid observationsplatserna för den riksomfattande alguppföljningen observerades en del blågröna alger utanför Kivitippu i Lappajärvi samt i kustområdena vid Storbådan i Västra gloppet och Märaströmmen i Rönnskärsgloppet. Dessutom har personer som deltar i den riksomfattande alguppföljningen rapporterat algobservationer i Oravaisfjärden och i Bergö skärgård. Även här uppgavs det vara frågan om en del alger.

Under den gångna veckan har medborgarna rapporterat algobservationer i havsområdet mellan Korshamnsfjärden och Storfjärden samt i Lestijärvi, där algblomningen var riklig. Dessutom observerades en del alger i Östra Gloppet och i Lappajärvi. Observationerna förs in i Järviwiki-tjänsten (www.jarviwiki.fi) som är öppen för alla.

Det är inte tillrådligt att använda vatten som innehåller rikligt med blågröna alger, eftersom blågröna alger kan orsaka bl.a. hudsymptom och illamående. I synnerhet småbarn och husdjur ska hållas borta från vatten där det finns blågröna alger. Vatten med blågröna alger ska inte användas som hushålls-, tvätt- eller bastuvatten.

Massförekomsterna av blågröna alger är i allmänhet blågröna eller gulgröna till färgen och smulas lätt sönder. Om man försöker få upp blågröna alger ur vattnet med hjälp av en pinne, smulas algerna sönder. Massförekomsterna av blågröna alger påminner ofta om målarfärg då de flyter upp till ytan. I vattendragen förekommer också ofarliga trådaktiga alger, som fastnar på en pinne om man försöker få upp massan ur vattnet. 

Mer information: 

  • Alguppföljningstelefon 0295 027 990 
  • Järviwiki  

Uppdaterad