Pressmeddelanden 2020

Endast små mängder blågröna alger i NTM-centralen i Södra Österbottens område (landskapen i Österbotten)

Vecka 27 har blågröna alger observerats i Ähtärinjärvi i Etseri kommun, som ingår i det riksomfattande alguppföljningsområdet i Södra Österbotten. I Ähtärinjärvi förekom lite alger 30.6.2020. Blåsigt och svalare väder slår sönder algförekomsterna och minskar för sin del mängden algblomningar. Å andra sidan kan rikligare regn öka mängden näringsämnen i vattendragen på grund av utflödet, varvid algerna erbjuds goda möjligheter att växa till sig.

Under den gångna veckan har medborgarobservationerna varierat en aning från område till område, men trots det ser algläget ut att vara förhållandevis lugnt i NTM-centralen i Södra Österbottens område. Aktuell information om situationen när det gäller blågröna alger och ytvattentemperatur finns i Järvi-meriwiki (www.jarviwiki.fi).

Utöver alganteckningarna kan medborgarna dessutom spara observationer av ytvattentemperaturer i järviwiki. Observationerna stöder den riksomfattande bedömningen av ytvattensituationen och algläget. Det är också lätt att spara observationerna via smarttelefonen med hjälp av webbapplikationen Havaintolähetti. Observationer av blågröna alger kan också meddelas till NTM-centralen i Södra Österbottens algtelefon på nummer 0295 027 990. 

I de österbottniska landskapen har ytvattentemperaturerna svalnat lite jämfört med förra veckan. På basis av myndighetsuppgifter 1.7.2020 var ytvattnet 20,8 grader på mätningsplatsen vid Halkosaari i Lappajärvi och 18,9 grader i Hinjärvi i Närpes.

Mer information:

  • Alguppföljningstelefon 0295 027 990 
  • Järvi-meriwiki www.jarviwiki.fi 

Uppdaterad