Pressmeddelanden 2020

Närmare 8,4 miljoner euro i projektfinansiering och stöd till företag i Nyland (Uusimaa)

Under tiden januari-juni 2020 har NTM-centralen i Tavastland beviljat nästan 8,4 miljoner euro i projektfinansiering från Europeiska socialfonden (ESF) och nationell finansiering för företagens utvecklingstjänster.

Man beviljade 5,4 miljoner euro av ESF-medel till Nyland, vilket finansierade 22 nya projekt. En del av projekten verkar också över landsapsgränserna i andra landskap. Den största finansieringen, 527 995 euro, har Vanda stad tillsammans med Hyria koulutus OY och yrkesinstitutet Kouvolan seudun ammattiopisto erhållit för projektet NEWLOG, i vilket man försöker nå lösningar för de kraftiga omdaningar som logistikbranschen genomgår. Vanda stad fick finansiering tillsammans med flera andra aktörer, även för projektet "Låt oss börja arbeta". Projektet kommer att utveckla ett partnerskapsnätverk som främjar invandrares sysselsättning och syftar till att bättre möta utbudet och efterfrågan på arbetskraft. Flera andra projekt som främjar anställning av invandrare finansierades också i Nylandsregionen.

Andra finansierade ESF-projekt i Nylandsregionen är bl.a.: yrkeshögskolan Metropolias projekt CLEMET - Cleantech Mobility Education for Tommorrow. Om du vill veta mer om behandlingen av våra partners personuppgifter, läs sekretessinformationen för tjänsteleverantören genom vilken du har bokat ett möte hos vår frisör eller vårdhem. med fokus på förändringsbehov inom det snabbt växande området fordonsteknologi. Utvecklingscentret för Mellersta Nyland AB, Keuke uppmärksammar i projektet JEESI arbetshälsa- och utmaningar hos ensam- och småföretagare.

I Nyland utgör finansieringsandelen för företagets Om du vill veta mer om behandlingen av våra partners personuppgifter, läs sekretessinformationen för tjänsteleverantören genom vilken du har bokat ett möte hos vår frisör eller vårdhem. Om du vill veta mer om behandlingen av våra partners personuppgifter, läs sekretessinformationen för tjänsteleverantören genom vilken du har bokat ett möte hos vår frisör eller vårdhem, utvecklingstjänster nästan 3 miljoner euro, varav över 2,6 miljoner euro gick till anskaffning av konsulttjänster som stöd för företagsutveckling. Efterfrågan på utvecklingstjänster har ökat kraftigt under coronaepidemin. Förutom konsulttjänster beviljades finansiering för analystjänsten samt utbildning av nyckelpersonal vid företaget.

Södra Finland fick totalt 21,4 miljoner euro i företags- och projektfinansiering 

NTM-centralen i Tavastland beviljar stöd ur EU:s strukturfonder samt finansiering för företagsutvecklingstjänster i regionerna Tavastland, Sydöstra Finland och Nyland. Under tiden januari-juni 2020 beviljades 21,4 miljoner euro i företags- och projektfinansiering till hela regionen. 

Med cirka 8,3 miljoner euro finansierades nya regionala ESF-projekt. Största delen av pengarna beviljade man till Nyland, cirka 5,4 miljoner euro. Regionala ESF-projekt lanserades också i södra Karelen, Kymmenedalen och Egentliga Tavastland. En del av de finansierade projekten är verksamma inom flera landskap. 

Fyra nya projekt finansierades under det rikstäckande 6Aika ESF-projektet för ett totalt belopp på 3 miljoner euro. Hållbar stadsutvecklingsstrategi 6Aika− Öppna och intelligenta tjänster implementeras av Finlands största städer, sex städer, dvs. Helsingfors, Esbo, Vanda, Uleåborg, Tammerfors och Åbo. 

Resten av finansieringen, nästan 9,9 miljoner euro, utgjordes av företagssubventioner.  Närmare 3,8 miljoner euro beviljades i stöd för företagets utveckling, 2,1 miljoner euro för utveckling av företagets verksamhetsmiljö och nästan 4,2 miljoner euro för företagets utvecklingstjänster. 

Bild: ERUF-företagsfinansiering beviljad av finansieringsenheten vid NTM-centralen i Tavastland, ESF-finansiering enligt verksamhetslinjer och nationell företagsfinansiering i Tavastland, sydöstra Finland och Nyland januari-juni 2020. 

Bilagor:  

Finansierade ESF-projekt i april-juni 2019 (pdf) 

Företagens utvecklingsprojekt (ERUF) april-juni 2019 (pdf) 

Närmare information:  

Enhetens chef Sinikka Kauranen, NTM-centralen i Tavastland, tfn 0295 025 151  

Alla ESF-projekt som finansierats i södra Finland och företagsstöden enligt landskap finns på webbplatsen www.rakennerahastot.fi i avsnittet om södra Finland och Verksamhet och resultat Finansierade projekt.  

Kommunikation:   

Miira Pakkala, NTM-centralen i Tavastland, tfn 0295 025 176  

ELY-keskus, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020, Euroopan unioni, Euroopan aluekehitysrahasto ja Euroopan sosiaalirahasto.


Uppdaterad