Webbtjänsten ely-keskus.fi, eller ntm-centralen.fi, öppnades i förnyad form den 23 maj 2013. I samband med förnyelsen upphörde de gamla webbtjänsterna för de myndigheter som gått samman med NTM‑centralerna (te-centralen.fi och lansstyrelsen.fi) – vägförvaltningens tiehallinto.fi upphörde redan 2010.

Webbtjänstens uppbyggnad

Huvudmenyn innehåller de gemensamma rubrikerna Aktuellt, E-tjänster och Service. Under rubriken NTM‑centralerna finns ämbetsverkens uppgifter om bland annat deras organisation, verksamhet och uppgifter.

Via rubriken Teman i huvudmenyn kan du bekanta dig med innehållet och tjänsterna under olika teman:

  • Näringar
  • Trafik
  • Bildning
  • Arbete
  • Miljö
  • EU-finansiering
  • Regionutveckling

Du kan välja region uppe till höger vid Välj område (Välj region), och då får du regional information som kompletterar den riksomfattande. Du kan välja och byta region på vilken sida som helst. När du väljer Hela Finland visas det riksomfattande innehållet, gemensamt för alla.

Det finns också NTM-centralinfo om företagsverksamhet på den riksomfattande portalen foretagsfinland.fi och om miljöfrågor på den riksomfattande portalen miljo.fi. Till de här portalerna finns det genvägar på webbplatsen ntm-centralen.fi.

I övre kanten till höger på varje sida finns länkar till olika språkversioner samt sökfunktion, textversion, sidkarta, respons och kontaktuppgifter.

De förnyade sidorna finns nu på fem språk: finska, svenska, samiska, engelska och ryska. De finska och svenska sidorna motsvarar varandra. Du kommer från en finsk sida direkt till samma sida på svenska, och tvärtom. De övriga språkversionerna bildar egna sidor med begränsat innehåll.

Kontaktuppgifter

Du får fram kontaktuppgifter via rubriken Kontakta oss i övre kanten till höger på varje sida. Samtal och annan kontakt styrs i regel till kundbetjäningscentralerna och telefonväxlarna. Deras uppgifter finns på sidan Kontaktuppgifter.

Du kan också söka kontaktuppgifter med funktionen Sök expert. Här kan kontaktuppgifterna sökas med ämnesord eller tjänst. Det går inte att söka med personnamn, eftersom de flesta ärenden och tjänster sköts av kundbetjäningscentralerna. De kan alltid nås under tjänstetid. Det finns en länk till expertsökning också bland annat på sidan Kontaktuppgifter och på startsidan.

Webbläsarrekommendationer

Våra webbsidor fungerar åtminstone med de följande vanligaste webbläsarna:

  • Internet Explorer 10 och nyare versioner
  • Mozilla Firefox ESR 40 och nyare versioner

Om du använder en äldre webbläsare rekommenderar vi att du uppdaterar den till en nyare version.

Respons

Webbtjänsten uppdateras så ofta som möjligt. Om du vill ge respons på webbtjänsten, eller på teman som anknyter till NTM-centralernas verksamhet, ber vi dig använda responsblanketten. Responslänken finns i övre kanten till höger på varje sida.

Uppdaterad