› Tillbaka till den grafiska version

Utveckling av arbetslivet

Arbetslivets kvalitet

NTM-centralerna främjar arbetslivets kvalitet och produktivitet tillsammans med andra aktörer. NTM-centralerna delar även ut arbetslivsinformation till företag och arbetsorganisationer.

Genom att utveckla arbetslivets kvalitet och kompetens kan man stödja företagens och andra arbetsgemenskapers förmåga att förutse olika förändringar i verksamhetsmiljön, förbättra produktiviteten och konkurrenskraften, trygga en kompetent arbetskraft som orkar mer samt främja personalens välbefinnande i arbetet. Ett bra arbete, god ledningspraxis och ett välorganiserat arbete påverkar företagsverksamhetens framgång.

Förbättrandet av kvaliteten på arbetslivet består av en övergripande utveckling där delområdena utgörs av utveckling av ledning och chefsarbete, systematiskt underhåll och utveckling av kompetens, utveckling av affärsverksamhetsprocesser och arbetsprocesser samt främjade av välbefinnandet i arbetet.

Förnyandet av ledarskap och handlingssätt

Förnyandet av ledarskap och handlingssätt är en del av innovationspolitiken. Finansieringen av det ingår i Innovationsfinansieringsverket Tekes uppgiftsområde, då det gäller stödjandet och påskyndandet av företags internationella tillväxt.

Finansieringstjänsterna Tempo och Kiito stöder kompetenstillväxten som härrör sig till temat. Inom ramen för mer omfattande forsknings- och utvecklingsprojekt har man för avsikt att skapa utmanande ny information och kompetens samt nya affärsverksamhetsmodeller. De projekt som anknyter till förnyandet av ledarskap och handlingssätt kommer under åren 2012-2018 att läggas till programmet Liideri − affärsverksamhet, produktivitet och arbetsglädje.

NTM-centralernas regionala sidor fås genom att välja önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

Regional information

Työelämän kehittäminen - Pohjois-Pohjanmaa

Lisätietoja


Uppdaterad