Nyheter 2019

Avloppsvattenrådgivningen fortsätter i de österbottniska kommunerna under sommaren 2019 (landskapen i Österbotten)

Avloppsvattenrådgivningen i glesbygdsområden riktas i första hand till känsliga områden som nämns i lagstiftningen, men rådgivningen är öppen för alla som funderar på avloppsvattenfrågor i glesbygdsområden. I år utför avloppsvattenrådgivarna inom avloppsrådgivningsprojektet i Österbotten karterings- och rådgivningsbesök i Vasa, Larsmo, Kaskö, Karleby, Kurikka, Kauhava, Evijärvi, Alajärvi och Kannus.

Fastighetsägarna i de områden som kommunerna har valt ut får ett brev om att rådgivningstid har bokats för dem. Det är frivilligt att ta emot rådgivningen. Med fastighetsspecifika karterings- och rådgivningsbesök ges en uppskattning om behovet av att förnya det nuvarande systemet, redogörs för kraven i den nuvarande lagstiftningen och framtida reformer och om olika metoder för behandling av avloppsvattnet. Rådgivaren informerar om underhållsåtgärder för det nuvarande systemet och ger vid behov anvisningar ifall avloppsvattensystemet behöver förnyas. Rådgivningen är avgiftsfri för fastighetsägaren.

Dessutom är det möjligt att träffa rådgivarna i projektet under sommar vid olika evenemang och under avloppsvattenkvällarna. Fastighetsägarna hittar rådgivarna genom att ta kontakt med projektledaren eller så kan man få kontaktuppgifter till rådgivarna från den egna kommunen.

Avloppsrådgivningsprojektet Jässi Österbotten har fått statsbidrag beviljat av NTM-centralen i Södra Österbotten för att fortsätta projektet under år 2019. Avloppsvattenkunskaperna har hittills spridits i nästan hela verksamhetsområdet sedan år 2012 och nått nästan 4100 fastighetsägare. Dessutom träffar projektet fastighetsägarna udner sommarevenemangen och andra tillfällen.

Österbottens vatten och miljö r.f. organiserar avloppsvattenprojektet Jässi Österbotten i syfte att framställa opartisk, tvåspråkig avloppsvatteninformation av hög kvalitet och således på lång sikt minska olägenheterna av glesbygdens avloppsvatten. Projektet genomförs huvudsakligen med finansiering från miljöministeriet och det överakas av NTM-centralen i Södra Österbotten. Avloppsvatteninformation och info om evenemang som projektet ordnar finns på projektets webbplats www.jatevesihanke.fi/pohjanmaa. Mer information om avloppsvattenbehandling finns i miljöförvaltningens webbtjänst www.miljo.fi  och på Finlands vattenskyddsföreningars förbunds sida "Avloppsvattenguide" https://vesiensuojelu.fi/jatevesi/ingangssida/ .

Mer information

  • Sonja Maanselkä, projektledare, Österbottens vatten och miljö r.f. p. 044 7047 116
  • Heli Jutila, verksamhetsledare, Österbottens vatten och miljö r.f., 0400 92 4848

Uppdaterad