Nyheter 2019

Keksintöjä tarvitaan alueen kasvun tueksi (Kaakkois-Suomi)Kuvassa yritysneuvoja Jukka Antila, KINNO; kehitysjohtaja Tuija Arola, Aikuiskoulutus Taitaja; projektipäällikkö Ari Lindeman, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu XAMK; Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori Asko Jaakkola, Kaakkois-Suomen ELY-keskus sekä puheenjohtaja Markku Merovuo ja varapuheenjohtaja Markku Saari, Kymen Innovaatioyhdistys.
Kuva: Markku Saari, Kaupunkilehti PK

Kouvolan alueen keksintöverkosto oli pääosassa Kinnon järjestämässä "Kiinnostavatko keksinnöt" - tilaisuudessa Kouvolassa Patoklubilla 3.12.2019. Tilaisuudessa julkistettiin myös tämänvuotiset kannusterahan saajat Kouvolassa, ja esiteltiin innovaatiopalveluita tarjoavien toimijoiden yhteistyöverkosto.

Kymen Innovaatioyhdistyksen aloitteesta on Kouvolan alueelle syntymässä yhteistyöverkosto, mistä yksittäinen innovaattori ja keksijä saisi "yhden luukun periaatteella" apua ja tukea.
Kouvolan alueen keksintöverkostoon kuuluvat Kouvola Innovation Oy, Ammattikorkeakoulu XAMK, Aikuiskoulutuskeskus Taitaja, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Kymen Innovaatioyhdistys.

ELY-keskus auttaa innovaatioasioissa

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori  Asko Jaakkola esitteli ELY-keskuksen valikoimaa yritysten kehittämispalveluista ja tukimahdollisuuksista.

- Kaakkois-Suomen ELY-keskus on tuottanut yhdessä Keksintösäätiön kanssa selvityksen Kaakkois-Suomen innovaatiopalveluiden nykytilanteesta ja kehitystarpeista. Perusteilla on myös maakunnallinen yhteistyöverkosto Innovaatioasioiden edistämiseksi ja palveluiden koordinoimiseksi; Jaakkola kertoi.

ELY-keskuksella on myös uusia avauksia innovaatioiden edistämiseksi, kuten esimerkiksi asiakkaalle hankittava palvelu, jolla se saa esityksensä ideasta kuntoon.  Jaakkolan mukaan palvelu voi sisältää kiteytetyt ja visualisoidut idea- tai konseptikuvaukset, innovaation markkinakartoituksen ja jatkotoimenpidesuositukset sen pohjalta, sekä idean kiinnostavuuden testaamisen kohderyhmässä.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus pilotoi lisäksi palvelua, jossa tiimiytetään toimijoita. - Tiimin muodostaminen idean ympärille on usein välttämätöntä sen edistämiseksi, Jaakkola huomautti.

Kinnon keksintöasioita hoitava yritysneuvoja Jukka Antila esitteli lopuksi  17 kouvolalaista yritystä, jotka ovat saaneet tänä vuonna 1000 - 3000 euron suuruista kannusterahaa keksintöihin tai uusien palvelujen kehittämiseen.

 


Uppdaterad