Nyheter 2019

Keskustelu kävi vilkkaana Ostrobothnian Young Talk 2019: Passion for Future -tapahtumassa (Pohjanmaa)

Ostrobothnian Young Talk 2019: Passion for Future keräsi Wasa Innovation Centeriin lähes 200 pohjalaista nuorta ja alueen vaikuttajaa keskustelemaan alueen tulevaisuudesta, työllisyysmahdollisuuksista, hyvinvoinnista, kansainvälisyydestä ja kestävästä kasvusta. Tilaisuudessa käytettiin Mentimeter-esitysohjelmaa, jonka kautta kaikki osallistujat pystyivät kommentoimaan keskustelua ja esittämään kysymyksiä. Keskustelu olikin myös Mentimeterissä illan mittaan erittäin vilkasta.

Keskustelujen pohjalta nousi esiin nuorten toive siitä, että nuorille uskallettaisiin antaa enemmän vastuuta. Nuoret itse toivoivat esimerkiksi työelämältä sitä, että heille annettaisiin mahdollisuus tehdä ja kantaa vastuu omasta työstään. Keskusteluihin osallistuneet yritysmaailman, kuntien, koulutusorganisaatioiden ja kolmannen sektorin edustajat yhtyivät ajatukseen siitä, että nuorten potentiaalia tulisi hyödyntää kattavammin myös alueen hyväksi.

Illan päätteeksi esiintyivät Maustetytöt ja Bubbeli. Molempien esiintyjien arkisesta elämästä kertovat lyriikat olivat myös jatketta illan keskusteluille: arkisilla ja pienilläkin asioilla on merkitys hyvinvoinnin, kehityksen ja muutoksen luojina.

Ostrobothnian Young Talk järjestettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa, mutta jatkoa on luvassa tulevaisuudessakin. Tapahtumaa on ajateltu laajentaa myös esimerkiksi Kokkolan suuntaan. Tapahtumasta kerättiin suuri määrä palautetta, jonka pohjalta tapahtumaa lähdetään kehittämään edelleen. Tavoitteena on, että pohjalaisilla nuorilla on jatkossakin foorumi, jossa he voivat keskustella alueen vaikuttajien kanssa ajankohtaisista ja tärkeistä asioista.


Uppdaterad