Nyheter 2019

NTM-centralen i Österbotten fick besök av näringslivets representanter och regionala utvecklare från Savolax för att bekanta sig med Österbottens kustregion; Närpes, Vasa och Jakobstad. 

 

Evenemanget öppnade nya vyer för gästerna och gav dem nya idéer

Österbotten och Savolax tillbringade 29-30.10.2019 två givande dagar tillsammans. Avsikten med besöket var att dela information om Österbottens internationalisering, om arbetsrelaterad invandring och integration samt att nätverka med regionens näringsliv. Savolaxborna kom till Närpes på tisdagen. Besöket inleddes med lunch på Lind's Kök samtidigt som man fick lyssna på sakkunniga.

Savolaxborna gjorde företagsbesök till Närpes Grönsaker och Oy Närko Ab. Efter besöken var våra gäster imponerade av hur viktig den arbetsrelaterade invandringen har varit för Närpes region och företagen redan under årtionden. Närpes stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist och VD Stefan Malm berättade om stadens utsikter gällande arbetsrelaterad invandring, om Dynamo och om dess påverkan på företagens konkurrenskraft inom regionen.  

Kvällen var fylld av nya synvinklar och inspirerande tal

Kustregionens täta samarbete och den rikliga internationella verksamheten överraskade savolaxborna på ett positivt sätt. I Vasa fortsatte programmet på Brändö campus. På kvällen fick de höra inspirerande tal om Vasa stads integrationsåtgärder inom stadens område. Vasa stads kommunikationschef Leena Forsén berättade om Vasa stads varumärke- och imagekampanj. Anföranden hölls också av bildningsdirektör Christina Knookala, Communications & Brand manager Kristoffer Jansson samt destillerichef och grundare Miko Heinilä berättade Kyrö Distillerys inspirerande framgångshistoria. Dagen avslutades med fri samvaro i sällskap med regionens aktörer och näringslivets representanter.

Under den andra besöksdagen bekantade man sig med Jakobstad, stadsdirektör Kristina Stenman var värdinna. Framgångarna i Jakobstadsregionen baserar sig på hav, skog och det starka näringslivet. Savolaxborna fick lyssna på stadens, Concordias Heidi Matinlassis och handelskammarens Paula Erkkiläs presentationer om export, utveckling, integrationsåtgärder och om regionens starka sidor. Företagsbesöket på Korv Görans gav en insikt i livsmedelsindustrins brist på arbetskraft och utmaningarna med den mångfasetterade ledningen. Verkställande direktör Gustav Granholm berättade om rekryteringen av den internationella personalen och om hur Jakobstad har utvecklat sig till en verklig livsmedelsregion. Man fick också höra intressanta berättelser av personer med invandrarbakgrund. En av dem var ungraren Bálint Ilk. Han berättade sin egen historia om hur han kom till Finland för nio år sedan som internationell studerande och hur hans karriär hos Korv Göran fick sin början.

-Vår grupp fick både nya idéer och bekräftelse på det arbete som redan görs i Norra Savolax och för åtgärdsplanerna där. Vi är imponerade av de österbottniska företagens aktiva satsningar på att rekrytera internationellt och av hela områdets gemensamma intention för att hitta utländsk arbetskraft och att utbilda den. Vi diskuterade också om hur viktigt det är att samarbeta mellan regionerna. Ett inspirerande orienteringsbesök!
– Mari Holopainen från Future Savo -projektet.

 


Uppdaterad